Eduard Tomáš - 1O8 meditací Eduar Tomáš - 108 meditací

Eduard Tomáš - 1O8 meditací

Kniha meditací, rad a pokynů, kterých je v knize obsaženo 108 - dle tibetské povídky 108 copánků pro štěstí, klade určité nároky na čistotu charakteru, bystrý intelekt a opravdovost srdce. Byla vydána roku 1996 v nakladatelství Avatar a. je určena především pro vnitřně pokročilé zájemce o duchovní prohloubení a poznání.

Meditace nejsou chronologicky vývojově srovnány, není to kurs jógy. A protože temperamenty a  charaktery lidí se velmi liší, ne každý zvládne každou z nich stejně snadno a rychle.


 Některé z názvů kapitol   - Vycituj ticho, Žij nad časem, Žij v pravdě Žij čistě a bdi, Nech tajné síly na pokoji, Přestaň být egocentrický, Bdělost a superbdělostLabuti pirka