Matka Meera Matka Meera

Matka Meera

Avatar je Božská inkarnace a přichází na Zem vždy, když je zapotřebí pozvednout a chránit lidství.  

 Jedním z nejvíce uctívaných a milovaných Avatarů současné doby  je Matka Meera, mladá indická žena, narozená 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v Jižní Indii. Brzy bylo zřejmé, že není obyčejným dítětem. Její rodiče se o Ni starali s výjimečnou péčí a velice Ji milovali. Rodina nebyla nijak zvlášť nábožensky založena, takže Matka Meera nebyla vychovávána v žádné tradici. Její skuteční rodiče byli duchovní mistři, které potkávala ve vizích a od nichž dostávala lásku a pomoc, které potřebovala. Po určitou dobu žila pod ochranou svého strýce Pana Reddyho v Pondicherry, kde budila velkou pozornost Svojí výjimečností. Nyní je po celé Indii uctívána jako Božská Matka. V roce 1982 se Matka Meera provdala za Němce, se kterým žije v tiché německé vesnici Thalheimu. Ačkoliv nemá žádnou publicitu, tisíce lidí z Východu i Západu Ji uznávají jako Božskou Matku a přicházejí k Ní, aby přijali Její Daršan, tichý dar Odpuštění a Světla prostřednictvím Jejího pohledu a dotyku. Žádné učení, žádné rituály, žádné povídání, jenom Tiché Požehnání. Beze slova, pouze vnitřním Působením mění srdce a myšlení lidí. Pouhý pobyt v Její přítomnosti umožňuje pocítit Nejvyšší Božství. Její pohled proniká do duše, do srdce i do myšlenek. Ticho vyjadřuje Její Krásu, majestátní Sílu, Lásku a Její Čistotu.  

Jedinečným darem Matky Meery světu je zprostředkování zcela přeměňujícího světla pocházejícího z Nadduše a z kontaktu s Nejvyšším. V dnešní době krizí a rostoucího hladu po duchovnu Meera nabízí svým dětem přímý přenos světla, které rozpouští všechny bariéry a mění celé bytí tak rychle a do takové míry, jak je to potřebné. 

Světlo mohou přijmout všichni, kteří jsou otevření, i když se nesetkali s Matkou Meerou ve fyzickém těle. Jako vtělení Matky Boží, stojí Matka Meera nad všemi dogmaty a hierarchiemi. Nepožaduje žádnou zvláštní věrnost a nabízí svou proměňující sílu všem, bez ohledu na jejich cestu či náboženství. 

Za Matka Meerou možno cestovat do Německa, Matka Meera přislíbila zavítat i mezi české věřící, vznikají i nové webové stránky v češtině.

více   a zpracováno dle

 http://zivotni-energie.cz/matka-meera.html#id01 a http://matkameera.cz/ a http://www.mojiandele.cz/matka-meera-otazky-a-odpovedi/matka-meera-v-cechach/ a http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/Labuti pirka