Tapasja Ve všech zkouškách zpívám Tvé jméno

Tapasja

Kde je dharma(správný čin), tam je vítězství

/indické přísloví používané svámí Krijánandou jako vedoucí princip TAPASJA


Když Keshavadas, známý indický duchovní učitel, navštívil Ananda vesničku na konci
sedmdesátých let, byl doprovázen při návštěvě celé komunity. Byl zasažen tím, kolik bylo uděláno v relativně krátkém čase a zvolal:“Vytvoření této komunity vyžadovalo velkou tapasja!“.
„Ano“, odpověděl svámidží klidným tónem.

Tapasja je sanskrtské slovo, obvykle překládané jako askeze(zdrženlivost, přísný způsob života, odříkání). Je také pravda, že tapasja znamená oddanost.


„Někteří křesťané si myslí, že Bůh žádá utrpení výměnou za svá požehnání“, vysvětlil svámidží při jedné příležitosti. „To není pravda, to není to, co učil Ježíš. Přesto dovést do konce jakoukoliv věc v tomto světě, vyžaduje oběť. Je třeba si odříci menší přání-někdy i skutečné potřeby-aby bylo možné soustředit energii a dosáhnout vytčeného cíle.


Druzí mohou pojmenovat toto zřeknutí se jako utrpení. Je-li postoj oddaného správný, pak to vůbec není utrpení. Je to radostné a spontánní nabídnutí sebe Bohu. V každém případě tapasju není třeba vyhledávat: ona sama přijde.


Každé úsilí vykonat dobro na tomto světě uvede do pohybu opačnou sílu, ať ji nazvete
Satanem, temnou silou, lidskou žárlivostí nebo lidskou nevědomostí. Tato síla se snaží zabránit tomu, aby se dobro projevilo. Někdy klade překážky před oddaného samotný Bůh, aby vyzkoušel jeho upřímnost a aby mu pomohl vybudovat vnitřní sílu, kterou potřebuje.“

Jednou navštívil svámidžího Peter Caddy, jeden ze zakladatelů komunity Findhorn ve Skotsku. Měsíc před tím, vyhořel chrám ve Findhornu až do základů; požár byl založen jedním chorobným žhářem. Peter vyprávěl příběh o této nedávné ztrátě bez známky sebelítosti.„Čím více dobra ve světě uděláš, tím více se lidé snaží tě zastavit. Dá se říci, že když nejsi pronásledovaný, znamená to, že zahálíš a máš pracovat s větší horlivostí“ řekl Peter.Svámidží odpověděl s úsměvem:“Když měříš úspěch silou odporu, kterému musíš čelit, potom také Ananda je ohromný úspěch.“
Peter a svámidží se s chutí zasmáli tomu, jak hodně „štěstěny“ oba dva mají.


Jednou svámidží řekl: „Dostávám tolik ran holí, že jsem ztratil přehled o počtu svých
nepřátel. Nalezl jsem na to jednoduché řešení, jednat se všemi jako s přáteli“.Po určitou dobu se Ananda (vesnička) stala terčem malých útoků vandalů. Když jsem svámidžímu popsala poslední z těchto útoků, ujistil mne s lehce veselým tónem: „Musíme očekávat odpor,“ řekl,“ konec konců snažíme se změnit celou společnost a to přirozeně potřebuje čas“.


Překlad: LMLabuti pirka