Viděl Vás Viděl Vás

Viděl Vás

Několik stovek lidí přišlo do Ananda Village během toho víkendu, aby oslavily
sedmdesáté sedmé narozeniny svámidžího. Mnozí byli se svámidžím desítky let. Byl
uspořádán koncert, byla elegantní večeře, nedělní obřad a několik menších setkání
v domě svámidžího. Vrcholnou událostí byla zahradní slavnost v Crystal Hermitage.
Bezpočtukrát už jsme zpívali: „Všechno nejlepší“ zatímco svámidží sfoukával svíčky
na dalším nádherně ozdobeném dortu. Když jsme snědli občerstvení a zábavné
vystoupení skončilo, zvedl se Durga a vzal si mikrofon. Mluvil za nás všechny a dojatým hlasem vyjádřil svámidžímu vděk za všechno to co udělal, aby nás přivedl k Mistrovi a že nám pomáhal v uvědomění si Boha.


Potlesk trval několik minut. Když konečně ustal, on odpověděl:
“Jestliže byste si mysleli že oslavujete mne,“ řekl,“ byl bych spíše rozpačitý.
Neoslavujeme mne ale nás všechny a všechno to, co jsme udělali společně.
„Mistr mi mnohokrát řekl, že mám vykonat velké dílo. Po jeho smrti Rajarsi
Janakananda, jeho duchovní nástupce mi opakoval ta samá slova:'Máš vykonat velké
dílo'. Pokračoval a ujistil mne: 'A Mistr ti dá sílu, abys to vykonal'
„Rajarsi mluvil o vás všech. Vy jste síla, kterou mi Mistr dal. Mistr vás viděl, věděl, že přijdete a že vaším prostřednictvím se toto dílo uskuteční.“


Překlad: LM.

283 z Knihy: Svámí Krijánanda Tak jak my ho známe: VIDĚL VÁS 1/1
VIDĚL VÁSLabuti pirka