Barvy dle Krijanandy

Barvy dle Krijanandy

Žlutá  je  

 barvou moudrosti, pochopení a klidného přijetí. Může však být
rušivá pro ty, kdo couvají před výzvami setkávání. Pokud hledáte pokrok ve
svém životě, žlutá Vám může přinést více kreativity. Nečistá žlutá může mít
nezdravý vliv na mysl.

Zelená je

 barvou zdraví a harmonie, to je nejviditelnější mezi věcmi ,
které rostou. Zelená přináší zvýšení pocitu fyzikálního a mentálního blaha.
Uzdravuje, ale může způsobit i onemocnění. Nepříjemné odstíny zeleně mohou
rozrušovat naše pocity. Zelená je proto spojována i se škodlivými emocemi
jako je závist a žárlivost.


Modrá je

barvou rozšiřujícího se klidu. Postrádá-li však hřejivost, může
být její účinek na pocity mrazivý. Vzpomeň na vyjádření „ocelově modrá“.
Proto by se měl této barvě dát dotek vroucnosti k udržení jejího
povznášejícího a zasvěcujícího vlivu. Modrá je dobrá barva pro meditaci.


Indigo

naznačuje čisté pocity a lásku ke kráse ve všech jejích projevech.
Vyberte tuto barvu k prohloubení Vaší lásky k ostatním a k Bohu i pro Vaše
ocenění všeho dobrého v životě. Indigo má však i negativní aspekty, zvláště
pro ty jejichž emoce je srážejí dolů. Nedopusťte, aby indigo ve Vás vyvolalo
postoje odmítnutí nebo stažení se do sebe.


Fialová je

 barvou vyšších myšlenek, vyšších principů, ušlechtilých tužeb.
Tato barva Vám může pomoci zvednout se z nižších emocí k uvědomění, že ve
Vaší pravé podstatě jste čistý Duch. Fialová ve svých negativních aspektech
může vztyčit psychickou zeď mezi sebe samým a pozemskou realitou, může
vytvořit Vaše ideály nerealistické a nepraktické.


Bílá je

 směs všech barev v duze. Jestliže energie směřuje po páteří nahoru
směrem k hlavě, bílá může inspirovat vědomí čistoty. Jestliže se tato
energie stáhne pasivně dolů do páteře, může bílá probudit nedostatek zájmu.
Zvolte bílou, abyste získali nezávislost na světskosti. Nevybírejte ji,
jestliže jste příliš pasivní.


Červená

může  být veselá, ale může být i stimulátorem chtíče nebo zloby. Pokud červená s tebou rezonuje, ujisti se, že tě ovlivňuje správným směrem tak, že tě učiní bystřejší, veselejší, štastnější.

 Oranžová

 naznačuje oheň. Pomáhá vyvolat nadšení pro rozbíjení veškerých tužeb a závazků. Může být rovněž dráždivá, specielně pokud člověk tíhne ke klidu. Oranžová může způsobovat tendenci volat na lidi: "podívej se na mě!" Mysli na dělníky na silnicích. Záměrně nosí oranžovou, aby byli povšimnuti, aby je auta nesrazila. 

Barvy duhy

nemají jen zrakový účinek. Mohou tě také ovlivnit vibračně, pokud rezonují s polem energie , která tě obklopuje - jak se říka - tvoje aura. Obklopujte se sami jasnými barvami. Nejasné zabarvení může zatemnit i mentální čistotu. Výrazné zabarvení může vyvolat veselejší emoce. Barvy by měly souznět s tvojí podstatou jako takovou i s vlastnostmi, které bys chtěl v sobě rozvíjet.

Čerpáno z Newsletter 18. A 19. týden 2012 z Ananda Assisi, přeložila I. WolfováLabuti pirka