Jak překonat ego Jak překonat ego

Jak překonat ego

Z myšlenek Svámího Krijananandy

 - Pokud tě lidé z nějakého důvodu chválí, nepřijímej jejich pochvalu do svého srdce.
 - Poděkuj jim upřímně, ale považuj to za zásluhu Boha. Poděkuj mu slovy, ale důležitější je uznat jeho zásluhu ve svém srdci. Sám sobě řekni: „Bůh je ten, kdo koná.“
- Pokud vidíš, že ostatní jsou netrpěliví, aby mohli vyjádřit svůj názor, buď k nim velkorysý: nech je mluvit. Přidej své myšlenky jen  pokud vidíš, že druzí mají zájem o to, co chceš vyjádřit.
-Nesnaž se stále vysvětlovat nebo definovat pro potěšení druhých kdo a co jsi. Nech mluvit za sebe své činy a tvoji vnitřní opravdovost.
- Nikdy v mysli nesoupeř s ostatními.
- Nikdy se nesnaž ospravedlňovat bez řádného a určitého důvodu své jednání, nápady nebo výsledky. Cokoliv jsi udělal, odevzdej v mysli Bohu.
- Nesnaž se vyprávět příběhy, v nichž je hlavní pointou, jak jsi dobrý.
 - Požádej Boha  o inspiraci, vedení a sílu
- Pokud je to možné, neříkej ani sám sobě “Udělal jsem chybu“. Řekni si raději „Udělala se chyba“. Bůh je ten, kdo koná.
- Snaž se jak jen je to nejvíc možné, rozšířit svoji energii a vědomí mimo sebe sama.  --- - Buď na sebe  přísný bez ohledu na to, že v očích druhých  se můžeš jevit jako lehkovážný.

Čerpáno z ŽL Ananda Assisi říjen 2013 L.M. a B.H.Labuti pirka