Rozvíjení intuice - Krijananda rozvíjení intuice

Rozvíjení intuice - Krijananda

Svámí Krijananda

Viděl jsem tak často, že  intuicí zrozenou ze sladění přišla náhle odpověď na otázku, kterou jsem hledal někdy po léta.  Je důležité zkoušet rozvíjet vlastní intuici, ale je také snadné být podveden.  Nechci si namlouvat a tím méně vám,  myšlenku, že něco je  intuice a ona to intuice není. Je to těžké poznat.


Proto vždy říkám váhavě, „Dobrá, vypadá to tak!“ Toto zdání je nicméně zrozené ze skutečného vnitřního pocitu. Nikdy nepředpokládám.

Během mnoha let jsem zjistil, že tento pocit je objektivně potvrzený, protože když se tento zvláštní pocit  objeví, zdá se, že věci dopadnou dobře. Ale neměli bychom záviset na sladění nebo intuici někoho jiného.


Mistr přišel proto, aby nás učil, že je to něco, co my všichni máme rozvíjet.

Velmi často by byla Mistrova odpověď na velmi hlubokou nebo důležitou otázku jen skrytá, něco na čem máte pracovat tak, abyste mohli rozvinout vaši vlastní vnitřní moudrost. To co předal, nebyla podstata nějaké specifické věci, která se měla naučit bezmyšlenkovitě; bylo to sladění s paprskem božského světla.
Když se sladíte s tímto paprskem, budete dělat chyby – já jsem je určitě dělal. Nechcete dostat jistě sebe sami do bodu, kdy si pomyslíte: „Mám vždy pravdu!“
Jakmile máte tuto myšlenku, Božská Matka řekne:“Aha je čas na lekci!“ Musíte mít pokoru před Bohem, abyste věděli, že se můžete mýlit.  Vaše osobnost, vaše přání, vaše lpění, vaše mám rád, nemám rád, váš způsob myšlení na rozdíl od způsobu myšlení někoho jiného, toto všechno hodně pravděpodobně  nežádoucím způsobem ovlivňuje proud, který je sám o sobě zcela universální a neosobní.
Pravda může  být stejně tak na straně opilého jako na straně světce.

Tak musíme pokračovat dopředu  s váhavostí a pokorou a přesto s vírou. Mistr říkával, že duchovní cesta je jako chození po laně. Jak můžete být váhaví a přesto mít víru? Nabídněte každou věc Bohu a guruovi a použijte váš zdravý rozum, protože opravdová víra musí být držena v mezích rozumu nebo se stane dogmatická.

Proto s touto zdravou mírou pokusu nabízení sebe se začneš spoléhat víc a víc na vedení, které cítíš uvnitř. Zjistíš, že nejdříve budeš veden málo a potom stále více. Toto milující vedení bude s tebou ohromujícím způsobem a nepřetržitě.

čerpáno z materiálů komunity v Ananda Assisi J.T. přeložila L.M.

 Labuti pirka