Citáty Krijananda citáty Krijananda

Citáty Krijananda

Při konverzaci s lidmi, se dívejte na bod na jejich čele mezi obočím spíše
než přímo do očí. Když jim zíráte příliš upřeně do očí, může je to
obtěžovat. Na druhou stranu, když se díváte na podlahu nebo na zem, lidé si
mohou myslet, že se na ně zlobíte. A když se díváte stranou, mohou si
myslet, že se nemůžete dočkat, až se jich zbavíte. Když se díváte do stropu
nebo na oblohu, mohou předpokládat, že o něčem přemýšlíte, ale když tak
budete činit příliš dlouho, bude se jim zdát, že pro vás přestali existovat.
Když pak se jim díváte do spirituálního oka, můžete jim také pomoci
pozvednout jejich vědomí.

 

Jaké je nejlepší podání ruky? Lidé někdy lehce natáhnou 2 nebo 3 prsty, aby
se vás raději vůbec nedotkli. Jiní nabízí svou ruku ochable, jako by se od
vás chtěli rychle oprostit. Jiní se drží vaší ruky jako záchranného lana. A
jiní vám stisknou ruku tak silně, jako by vás chtěli přeprat. Nejlepší stisk
je pevný, přátelský taktně krátký, ani příliš osobní, ani neosobní,
ponechávající oběma osobám integritu jejich vlastního prostoru.


Všimni si, jak rychle lidský hlas odráží skryté pocity. Hlas naštvané osoby
je přísný a tvrdý. Lakomí lidé mají tendenci mluvit ostře, téměř skřehotavě.
Hlas někoho, kdo je arogantní nebo pohrdavý je lehce nosový. Hlas toho, u
koho převládá sobeckost, vyvíjí určitou sílu. Pokud je někdo k druhým
lhostejný, jeho hlas zní ploše a pohrdavě. Tyto a mnoho jiných tónů ukazují
rozsah, v němž hlas je sondou pro stav vědomí mluvčího a potvrzením
tohoto stavu. Naslouchej především vřelému tónu hlasu těch, kdo milují Boha.
Přenášej vně svým vlastním hlasem notu laskavosti, dobrého humoru a
šlechetnosti. Především přenášej svou oddanost Bohu. Čím více se zaměříš na
to, aby tyto vlastnosti vibrovaly v tvém hlasu, tím více se v tobě
prohloubí.
~

Řeč je přirozeně melodická. Dbej na to, aby melodie tvé řeči byla příjemná a
atraktivní. Všímej si změny melodie, která doprovází každou vrstvu nálady a
pocitu. Pozoruj takové změny i u jiných lidí. Uč se zjišťovat v jejich
hlasech upřímnost nebo neupřímnost, jejich agresivitu, obrannou tendenci
nebo klam, jejich netoleranci, laskavost nebo loajalitu. Vnímání těchto
vlastností závisí spíše na znalosti sama sebe než na vnějších vodítkách.
Někteří lidé mohou lhát tak přesvědčivě, že i ten, kdo je schopen
rozlišovat, může být napoprvé oklamán. Jsou též melodické vzory vytvořené
prostředím a výchovou, vezmi tyto intonace v úvahu, abys poznal, zda melodie
řeči té osoby je podmíněná nebo spontánní.

Pokora není sebeodmítání, je to prosté uznání, že opravdovým stvořitelem
všeho je Bůh. Bůh koná prostřednictvím nástrojů. Ačkoli je pokora důležitý
krok k překonání pocitu "já" a "moje, ponechává si určitý pocit ega - ego
otevřené vyšší moudrosti a vedení. V naprosté absenci ega i pokora přestává
existovat, s malým egem se již nepočítá.

Pokud se tvou povinností v životě stane vytvořit výbor, dbej na to, aby
každý člen měl svou vlastní oblast odpovědnosti. Mnoho času bude uspořeno,
jsou-li vyloučeny osoby, které nemají nic specifického na práci, a jinak by
mluvily zbytečně jen, aby ukázaly svoje zapojení do dění. Chatové diskuse
jsou jistě něco jiného, ale když je zapotřebí udělat práci, každý člen
výboru by měl mít oblast, za niž je osobně zodpovědný. Takto, je-li dosaženo
rozhodnutí, lze mu je přímo dát k realizaci.

Čerpáno z týdenních mouder z Anandy Assisi  z citací Swami Krijanandy -

 33.týden 2012, přeložila Iva Wolfová

 

 Labuti pirka