Vladař vladař

Vladař

Niccolo Machiaveli

Kniha byla vydána v roce 2021 v nakladatelství XYZ.v překladu Jiřího Žáka. Je rozdělena do 26 kapitol a je to skvost světové literatury. Patří k základním kamenům světové politologie a historiografie.

V knize popisuje teorii jakým způsobem se dá vláda získat, jak  si moc udržet a neztratit ji a další....Jsou to jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi., v době starého Říma a Egypta, v době života spisovatele v italské renesanci a rady a postřehy do současnosti doba po jeho smrti, kdy kniha byla přeložena do mnoha jazyků..

Italský renesanční politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik Niccoló Machiavelli tento spis věnoval na začátku 16.století Lorenzovi Medicejskému, který v té době vládl Florencii a byl autorovým blízkým přítelem i nadějí ve světlejší budoucnost roztříštěné Itálie.

 Autor Niccolo Machiavelli Narodil se v patricijské rodině, a to ho předurčilo k diplomatické kariéře. Stal se florentským státním sekretářem. Jako vyslanec působil v Itálii, Tyrolsku a Francii. Roku 1498 se stal na krátký čas kancléřem. V roce 1513, krátce po návratu rodu Medicejů, byl obviněn ze spiknutí proti nim, uvězněn a mučen, poté propuštěn a vykázán z Florencie. Na svém statku se pak věnoval studiu antické literatury a vlastnímu psaní. V roce 1520 byl omilostněn a stal se oficiálním dějepiscem Medicejských. Po jejich porážce se už do státních služeb nevrátil a zemřel chudý. Pohřben je ve florentském chrámu Santa Croce, stejně jako například Galileo Galilei.

 Krátké citáty z knihy 

Kapitola XXII O vladařových ministrech

Není pro vladaře nic důležitějšího než výběr ministrů, kteří jsou buď dobří nebo špatní, podle toho, jestli je vladař moudrý či nikoliv. Jestliže chceme posoudit  vladařovy schopnosti, posuďme nejdříve ty, kteří ho obklopují. Pokud jsou obratní a věrní, můžeme pokaždé dojít k tomu, že i sám vladař je moudrý, protože dokáže  rozeznat  jejich obratnost a pojistit si jejich věrnost.

Podle mozkové činnosti rozeznáváme tři druhy lidí. První jsou ti, kteří rozumí věci sami od sebe, druzí ti, kteří pochopí, když jim to někdo napoví a třetí pak ti, kteří nerozumí nikdy a ničemu, ani sobě  ani druhým. První jsou velmi schopní, druzí mají zdravý rozum a třetí jsou mdlého ducha.


Kapitola XVIII Jak mají vladaři plnit  své sliby


Každý pochopí, jak je pro vladaře důležité dodržovat dané slovo a vždycky jednat upřímně a beze lsti. V dnešní době jsme však nicméně viděli, že velké věci dokázali i ti vladaři, kteří si se svými sliby příliš hlavy nelámali a již dokázali velmi lstivě lidi oklamat. A byli jsme svědky toho, že takoví vladaři dokonce převládali nad těmi, kteří své sliby dodržovali.

Můžeme bojovat dvojím způsobem, jednak zákonem a jednak silou. První způsob je vlastní lidem, druhý zvířatům, ale protože první způsob  často nestačí, je třeba se uchýlit k tomu druhému. Vladař tedy musí umět jednat jako zvíře i jako člověk.


 


Labuti pirka