Co je společné Co je společné

Co je společné

Co je společné pro všechny zásady jamy a nijamy

 

Nedodržením těchto zásad nám uniká velké množství energie. Jakýkoli etický princip, který nedodržujeme či nemáme pod kontrolou, narušuje klid v mysli, vyvolává napětí v těle, odvádí energii ven.

Cílem všech pěti jam – nijam je co nejvíce zachovat energii uvnitř.

Uvedené morální principy jsou univerzální.

Všechny tyto zásady jamy – nijamy jsou dokonale použitelné v praxi. Můžeme je aplikovat v každém duchovním cvičení, ale i při jakékoliv jiné činnosti.

Morální zásady jsou hluboce ukryty v naší duši, jsou její součásti, jejími přirozenými vlastnostmi. Být laskavý, pravdomluvný, spokojený, čestný a podobně je naprostou samozřejmostí. My si jen připomínáme to, na co jsme již zapomněli.

Všechna jógová cvičení – asány, pranajámu, pratjáháru, koncentraci a meditaci bychom měli provádět:

- bez násilí a ubližování svému tělu (ahimsa – nenásilí)

- upřímně a pravdivě. Nelhat sobě samému a neokrádat se  o prožitky a blaho, které nám cvičení poskytuje (satja – nelhat)

- nekrást žádné dojmy a prožitky pro sebe – spíš je pozorovat, vychutnávat (astéja)

- mít pod kontrolou smysly, nepodléhat jim, cvičit přiměřeně, akorát (brahmačárja)

- nelpět na účincích, které přináší prožitek cviku (aparigráha)

- být vnitřně čistí, cvičit s čistým srdcem (sauča)  

- prožívat vnitřní radost (anándu), štěstí, spokojenost (santóša)

- být morálně disciplinovaní, ukáznění a dodržovat předsevzetí. Statečně překonávat překážky (tapas) při všech tělesných a mentálních cvičeních

- stále více vnímat a poznávat, kdo jsme – pozorovat v sobě různé vjemy, energii, myšlenky. Poznávat, studovat sami sebe, podstatu našeho bytí (svadhjája)  

čerpáno z kursu anánda jógy Labuti pirka