Návod k použití sebe sama Návod k použití sebe sama

Návod k použití sebe sama

    (pro vnuka Jakuba)
Jiří Žáček

   Mysli na to, že nejdřív se musíš narodit, a pokud možno v dobré rodině s milujícími rodiči. Je dobré zdědit dobré geny. Ale pozor - narodit se do příliš bohaté a příliš úspěšné rodiny může být demotivující; život se ti může změnit v komfortní nudu. 

   Mysli vlastní hlavou - jsi přece homo sapiens! Jenom ten, kdo myslí, má šanci ubránit se manipulaci. Věř sám sobě. Kdo nevěří sobě, tomu nevěří ani druzí. Věř lidem, ale nevěř zjeveným pravdám. Neužívej pravdu jako zbraň, ani zbraň jako pravdu. 

   Mysli na to, že nemůžeš myslet jen na sebe. Pokud nehodláš žít na opuštěném ostrově jako Robinson Crusoe, budeš muset s lidmi vycházet v dobrém. Nezapomínej, že přátelství zmůže víc než nepřátelství. Že láska má osvobozovat, ne spoutávat. Tvé emoce nejsou státní tajemství - těm, které miluješ, říkej: Mám tě rád.

   Mysli na to, že musíš umět poděkovat, i za to narození. Komu? Třeba Pánubohu, ale pro případ, že je Bůh nahluchlý, je jistější za každou laskavost poděkovat lidem. Kdo ti pomůže z nebezpečných situací, kdo ti zachrání život, kdo dá tvému životu náplň, tomu poděkuj. Ke všem živým bytostem se chovej s úctou. Uctivé zacházení si zaslouží i planeta Země.

  Mysli na to, že myslet může být nebezpečné, ale nemyslet je mnohem nebezpečnější. Cvič si mozkové závity, i kdyby to mělo být luštěním křížovek. Ze všech svobod je nejdůležitější svobodná mysl. Tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. 

  Mysli na to, že nestačí myslet. Musíš myslet hlavou i srdcem. Nezapomínej, že život je příliš krátký, než aby sis ho kazil zlobou. Že rozdávat radost je víc než rozdávat miliardy. Že kdo chce zlepšit svět, musí začít u sebe.     Chovej se tak, jako kdyby Bůh existoval.

dle internetu


Labuti pirka