Jak následovat intuici Jak následovat intuici

Jak následovat intuici

 
Svámi Krijananda   Jako ukázka odvahy naslouchat vyššímu vedení může posloužit krásný příběh ze života Františka z Assisi. Když byl ještě mladý a žil v malém italském městečku  Assisi, pocítil vnitřní volání, aby následoval příkladu  Krista. Jednoho dne klečel v modlitebně v polorozpadlém chrámu svatého Damiána a prosil Ježíše, zda by mohl být jeho životním rádcem. Když se vroucně modlil před velkou malbou Ježíše na kříži, ve svém nitru jasně uslyšel výzvu: "Františku , jdi a obnov můj dům, který se rozpadá, jak vidíš." To  .se stalo v době , kdy se v církvi projevovaly mnoho nešvary a řada křesťanů ztrácela víru a lásku k Bohu.
 

    Ubohý František byl zmatený. Protože klečel v chátrajícím chrámu,  myslel si, že má Kristova slova chápat doslova a znovu postavit kostelík. Začal tedy sám s vyčerpávající prací na obnově chrámu svatého Damiána. Za mrazivé zimy vlekl na staveniště velké kameny a jeden  po druhém je skládal k sobě. Chrám postupně opět získával původní podobu. 

   Mladí muži z Assisi si všimli, o co se František snaží, a i když si ho někteří dobírali , na několik z nich se přenesly jeho radost a odhodlání. Připojili se k němu a společně vybudovali svatostánek, který stojí dodnes, po mnoha staletích .Kromě rekonstrukce Svatého Damiána však začal  František obnovovat i Kristův!" skutečný chrám." Vracel tehdejším lidem prostou, živou víru a  přispěl k obrození pravého křestanství.
 

    Můžeme se zeptat: "Proč mu Ježíš od začátku neřekl, co si skutečně přeje?" Jednáním podle rad "shůry" , byť je přesně nechápal, prolomil František hráz bránící přílivu intuice a ten pak mohl bez překážek sílitZ knihy Svámí Krijananda Intuice třetí kapitola Jak následovat intuici Ochota jednat

https://www.knizniklub.cz/knihy/201741-intuice-jak-ziskat-vyssi-poznani.html - možno zde  objednat a koupit
Labuti pirka