Tři věci Tři věci

Tři věci


 dle internetu

 

Jsou tři věci ve Vašem životě, které neztraťte:                                      

                                                víra, trpělivost a upřímnost

 

Jsou tři věci v životě, které se nikdy nevrátí 

                                                 slovo, čas a promarněná příležitost

 

Jsou tři věci ve Vašem životě, které Vás mohou zničit 

                                               zpupnost, pýcha a žárlivost

 

Jsou tři věci ve Vašem životě, které nikde nekoupíte 

                                                 rodina, přátelství a láska

 

 
z esperantského časopisu Informilo 12/2015 J.Rýznarová česky B.HLabuti pirka