Óm je mantrou přítomnosti

Óm je mantrou přítomnosti

OM JE MANTROU PŘÍTOMNOSTI

 

otištěno  v časopisu Svítání 2 Praha 1990  Milada Bartoňová a Rostislav Hošek

 

ÓM zní v nás a kolem nás. Všechno, co slyšíme, vidíme, prociťujeme, poznáváme a vytváříme je vibrační silou toho ÓM – je nadčasovou silou lidského života i projeveného vesmíru.

ÓM je PŘÍTOMNOST SAMA. Dává záblesk reality každému našemu prchavému okamžiku. Víme bezprostředně, že jsme, Nepotřebujeme žádných důkazů.

ÓM  se vyslovuje samovolně. Jakoby přeplněno esencí čisté, nepodmíněné tvůrčí síly nese radostné poselství o nevyčerpatelné plnosti „TOHO CO JEST“.

ÓM je zvukovým symbolem pro celé universum – zahrnuje v sobě vše co bylo, jest a bude, i to co přesahuje všechny prostory a časy. A universum z tohoto hlediska není ničím jiným než vyzářením božské síly do objektivního tvaru,

ÓM je proto pokládáno za zvukový symbol Nejvyššího Božstv í, jehož pomocí může člověk realizovat Pravdu. Velké nekonečno je složeno z malých nekonečností. A tak je tady vesmír a my v něm, uzavřeni v časoprostorovém kruhu příčin a následků,.....s možností poznávat sebe a svět, dobro a zlo a „svobodně“ vytvářet a měnit svůj osud.

JSME v samém CENTRU tvůrčího procesu, v samém centru PŘÍTOMNOSTI. JSME tímto centrem. Nemáme kam uniknout..., ani před sebou, ani před jinými bytostmi. Jsme tvůrci i svědky vlastní tvorby.l Stává se naším Osudem. Jsme soudci i odsouzenými.

A  ŽIVOT musíme prožívat.Labuti pirka