Pravidla asertivity

Pravidla asertivity

Máte právo sama posuzovat vlastní chování a city a být za ně zodpovědná.

Máte právo nenabízet nikomu omluvy a výmluvy, které ospravedlňují vaše chování.

Máte právo posoudit, zda a nakolik jste zodpovědná za řešení problémů jiných lidí.

Máte právo změnit názor.

Máto právo říci, že nevíte.

Máte právo být nezávislá na dobré vůli ostatních.

Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědná.

Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.

Máte právo říci, že něčemu nerozumíte.

Máte právo říci - je mi to jedno.Labuti pirka