Doplnění energie

Doplnění energie

Znovudoplňování životní energie, nadšení a svěžesti

 

Představuj si, jak do tvé duše i těla proudí nezadržitelný proud síly.

 

Klesni do křesla, natáhni nohy, ruce bezvládně svěs přes pod-ručky, hlavu opři dozadu.

 

Po minutě mlčení řekni:

„Mír a ticho naplňují mou mysl.

Tělo nabírá novou energii.

Každá část mé bytosti prochází procesem znovustvoření, doplňuji energii potřebnou pro další aktivitu.“

 

 

 

Nabití energií (na slunci či v představě slunce)

 

Nejdříve fyzická cvičení. Koruna hlavy musí směřovat k nebi, tím se orgány dostanou na své místo a ve vzpřímeném stoji pronést výzvu k Bohu:

 

„Bože Všemohoucí, můj Stvořiteli, Nebeský Otče, tak jako slunce z nebe září na mé tělo a dodává mu energii, tak sluneční paprsky Tvého velkého Ducha hřejí mou mysl i duši a propůjčují mi sílu Tvé obdivuhodné vznešenosti.

Zbavuji svou mysl každé myšlenky odporující Tvé dobrotě. Zbavuji se sobectví, zloby a zbytečných myšlenek.

Oprošťuji se od všech nešlechetných přístupů, strachu a kaž-dého náznaku nepravosti a odporu. Má mysl je nyní prázdná a očištěna ode všeho nepravého a Ty jí naplňuješ myšlenkami na dobro, láskou a vírou.

 

Děkuji Ti, drahý Hospodine, nyní pociťuji tvou obrozující a osvěžující sílu. Je to nádherný pocit. Děkuji, mnohokrát děkuji.“

 

 

Vyjádření díkůvzdání

 

Děkuji Ti, ó Stvořiteli, za své nádherné tělo, jež dokážeš jen Ty vytvořit;

za své silné srdce, dobrý žaludek, zdravá játra;

za ostrý zrak, citlivý sluch a mozek;

 

všechny části mého těla mi slouží dobře, neboť jsem zdravý člověk.

 

Pak ti, Nebeský Otče, děkuji za nesmrtelnou část svého Já = svou duši, kterou opětovně odevzdávám do Tvých rukou.

 

Potvrzuji svou touhu Tobě sloužit po všechny dny svého života stále s Tebou, jehož miluji nejvíce.

 

Děkuji Ti za Tvé velkorysé odpouštění a za mír, kterým každodenně naplňuješ mou duši.

 

 

 

Denně se několikrát utvrzujte, že obnovujete svou vnitřní energii a svěžest.

 Labuti pirka