Odpoutání se

Odpoutání se

Během života jsme více či méně spojení zlatou nitkou s ostatními bytostmi. Někdy jsme spojeni silnějšími provazy, která nás někde svazují nebo tlačí. Taková spojení je třeba jemně nebo razantněji uvolnit, aby naše cesta – náš životní směr - plán a úkol nebyl ničím a nikým omezován a my se tak cítili svobodněji a mohli naplno projevit své krásné Já, mohli otevřenou s náručí dávat i přijímat.

Zkus nakreslit sebe uprostřed a kolem sebe jednotlivé barevné body bytostí, kterými jsi svázán buď láskou, povinností, péčí, opatrováním. Zkus je navzájem propojit nitkami, prozkoumej pečlivě tato spojení. Když poznáš, že někde jsou „chatrná“ a přál by sis, aby byla silnější, pak je zkus na kresbě zesílit. Spojení, která se Ti zdají až příliš silná nebo těsná, zkus povolit, rozvolnit, zeslabit. To vše můžeš vizuálně a znovu nakreslit ta zdokonalená spojení. Co však se spojeními a vazbami, které jakoby úporně přetrvávají, co na spojeních, na kterých intenzívně lpíme, i když nám nepřinášejí naplnění radost a užitek pro duši?

Tato spojení je třeba přestřihnout a zaléčit univerzální láskou asi takto:

Malá meditace na odpoutání

Sedni nebo si lehni na oblíbeném místě relaxace, zklidni dech a uvolni tělo. Představ si proti sobě bytost, se kterou chceš provést „odpoutání se.“ Zavři oči, až uvidíš spojení, které mezi Vámi je, jeho barvu a intenzitu. V myšlenkách vyšli velikou lásku , poděkování, soucit a odpuštění té bytosti naproti tobě.Pak si promítni svůj životní plán, svoji cestu a vyšli zlatý paprsek z oblasti 3.čakry směrem k druhé bytosti. Vyšli je jakoby po nitce spojení. Když dojde zlatý paprsek až ke středu spojení mezi Vámi , v tu chvíli se dej do pohybu a úsměvem a s vlídnou tváří se přibližuj k té bytosti před sebou.Malými zlatými nůžkami, které jsou ve středu připraveny přestřihni spojení mezi Vámi, ty nůžky zdolají i silné provazy. Rozluč se a poděkuj. Oba dva smotáte své nitky jako zlatá klubíčka a uložíte jako vzpomínku prožitého poznání a společnou lekci života hluboko ve svém nitru, v archivu rozpomínání. Teď jsi svobodný a jdi svou cestou, prožívej svou vnitřní sílu, která se zdvojnásobí. Soustřeď se na svůj dech a vrať se do reality.

Dle potřeby můžeš tuto meditaci po čase zopakovat.

Citace z knihy Jarmily Beranové Láska skrze Poznání aneb o kresleném Dávání ( kapitola ,,Odpoutání se“, strana 68 ) se souhlasem autorky www.pastelovysvet.czLabuti pirka