Proste o pomoc a poděkujte za ni

Proste o pomoc a poděkujte za ni

 

„Proste, a bude vám dáno.“ To je staré Kristovo pravidlo a rada, jež platí stále. Nejvíc se osvědčuje v duchovním životě a v duchovním úsilí. Velice však záleží na tom, v  jaké úrovni či z jaké úrovně se prosba pronáší. Nejpůsobivější je prosba pronesená z úrovně samádhí nebo bezprostředně po něm. Taková prosba působí přímo, rychle a jednoznačně.

Pokud možno neproste o zevní věci! Přijdou k Vám sami jako ovoce vaší karmy.

Proste však o pomoc Milosti ve vaší snaze a touze po Poznání, resp. o pomoc pro plynulejší, snazší a hlubší se pohroužení do nitra při Vašich meditacích. Dobré je také prosit o šťastný a moudrý konec života, resp. odchodu z tohoto světa.

Také je dobré prosit o moudrost a milost pochopení vašich duchovních problémů.. Prosbu však po jejím ukončením pokud možno zcela odložte z mysli, aby se mohla dostavit inspirace. Inspirační pomoc může přijít ihned, ale také třeba mnohem později, když jste na ni mezitím zapomněli., Když se pomoc dostaví, v každém případě za ni upřímně poděkujte.

Všechna vaše břemena složte na Pána. Nezapomeňte nikdy na tento oddaný a odevzdaný, láskyplný postoj a udělejte si z něho zvyk! Pán je ve všem a vším, co vůbec je. Nikdy se mu však neopovažujte poroučet, aby udělal to či ono. Odevzdejte se mu se všemi duchovními i neduchovními problémy.

Jste stále v přítomnosti nejvyšší Milosti Boží.

Odevzdejte se Boží POMOCI, nikdy tě nezklame ani nezarmoutí a také tě nikdy ani na okamžik neopustí, protože ve skutečnosti je to tvoje vlastní Já. Když se s ní ztotožníš, bude skrz tebe pomáhat i druhým.

Zkráceno a citováno ze 41. kapitoly knihy 108 meditací – Eduard TomášLabuti pirka