Mudra pro silné srdce Mudra pro silné srdce

Mudra pro silné srdce


 dle Zpravodaje Unie jógy

 

Zkřížíme zápěstí – dlaně jsou obráceny směrem ven, vzájemně je zahákneme

svými malíčky, spojíme konečky prostředníčku a palce a napřímíme

ukazováčky. Své ruce držíme ve výši hrudníku.

S nádechem roztahujeme ruce od sebe (zatneme svaly), až se dostaví

pocit příjemného napětí v oblasti hrudníku a s výdechem je opět uvolníme.

Opakujeme několikrát. Pak se ztišíme a sledujeme svůj dech.

Vědeckým výzkumem bylo zjištěno, že oslabené srdce dokáže bít ještě

dlouho, hormonální produkce je však snížena na minimum. To má

pro člověka za následek snížení kvality nebo dokonce úplnou absenci

citu, člověk začíná být lhostejný a nedokáže již pociťovat žádnou radost.

Tato mudra posiluje energii srdce.

K posílení jejího účinku pronášíme během cvičení s mudrou několikrát

s láskou, vroucně a oddaně:

 

Mé srdce je plné síly,

plné pohody,

a plné radosti.

Tak je to.

 

  Čerpáno a více ve Zpravodaji  Unie jógy 2016 str.22

 

 Labuti pirka