10 let s Životopisem jogína 10 let s Životopisem jogína

10 let s Životopisem jogína


Asi před 10 lety jsem se zúčastnila jógového víkendu na Cholíně, kde se sešlo asi 20 fajn lidiček a mimo jógových lekcí zde byl nabízen i jógový pobyt u moře v chorvatské Kanegře. Tento styl jógy mně již tehdy velmi oslovil a současně jsem se setkala s mnoha novými přáteli, a proto jsem s radostí odjela ještě téhož roku v červnu k moři do Chorvatska.
 
Do Chorvatska, již pro mne známý cvičitel, přivezl celý kufr knih, mezi nimi i Životopis jogína od Paramhansa Jóganandy. Titulní obrázek Mistra mě tehdy příliš neoslovil - bylo to takové rozporu plné, muž vypadá spíše jako žena s dlouhými vlasy, ale jeho oči jsou plné lásky, no asi typické pro indické jogíny.

Při prohlížení knihy mě oslovil cvičitel: "Půjčím Ti tuto knihu do zítra k prohlédnutí a buď mi ji vrátíš nebo mi přineseš peníze do konce pobytu."

 V poledne jsem místo pobytu na pláži pročítala knihu v apartmánu a během odpoledního cvičení jsem se již nemohla dočkat večera, abych mohla ve čtení pokračovat. Věděla jsem, "tuto knihu, musím mít, vracet ji nebudu ani náhodou, jsou to úžasné jógové prožitky!" Ze svého prvního jógového pobytu u moře jsem si vezla fyzicky i duchovně těžkou, ale krásnou knihu a mnoho krásných vzpomínek včetně dalších přátelství.

Příběh psaný Mistrem - jogínem mě uchvátil svou pravdivostí a opravdovostí, ale zároveň skromností. S napětím jsem sledovala jeho život od narození i osudy jeho rodičů, tak svázané s krija jógou, prožívala jsem jeho prožitky při cestě za hledání pravdy a svého opravdového gurua. Pročítala jsem kapitoly o setkáních s dalšími Mistry - Lahiri Mahašajem i o nalezení jeho gurua Šrí Juktešvára, Mistra velmi přísného, ale zároveň velmi milujícího své žáky, schopného cestovat mimotělně a číst v mysli druhého. Bylo to psáno tak, že jsem nepochybovala, že vše je možné, že vše je pravda a že to osobně prožíval člověk - měnící se v úžasného jogína.

Čtivé příběhy knihy i vysvětlivky v textu nebo pod čarou; kniha jednoduchým způsobem osvětluje setkání lidí s mimořádným úsilím a vůlí, způsob, kterým jsou schopni konat zázraky mysli a těla. Jóganandovo setkání s Bábadžím je mystikou, ale zároveň potvrzení o způsobu začít předávat jógu Východu na Západ, přizpůsobit jógu uspěchaným lidičkám současného světa. Dokonce na základě fyzických zákonů je v knize vysvětlován Zákon zázraků, energie kolem nás a síla mysli pravidelně trénovaná činí všechny zázraky. Proto je možno uvěřit i síle levitujícího muže, nebo Mistrovi, který ovládá hady. Ze samotné knihy vychází krásné vibrace lásky - spojení s Božskou Matkou a je jednou z mála knih, kterou stačí otevřít na libovolné stránce a přijde odpověď na problém, který potřebujeme řešit.

Se svými jógovými přáteli z víkendu v Cholíně i z Chorvatska jsem se začala pravidelně scházet, podnikli jsme výlet do komunity v Ananda Assisi v Itálii, někteří dostali požehnání žáků Jóganandy a setkali se s přímým žákem Jóganandy  svámím Krijánandou, někteří se stali dokonce cvičiteli jógy. Během setkávání jsme podnikli i výlet z Karlových Varů po stopách Jóganandy do domečku Terezy eumannové (žila ve 20.století) z Konnersreuthu v Bavorsku. Tato zbožná žena žila z božího světla a každý týden překonávala utrpení Ježíše z krvácejících ran - stigmat. Byl to krásný výlet plný prožitků.

Náš tehdejší  cvičitel v současné době sice již nepůsobí v Čechách, ale skupinka Ananda jógy se nyní pravidelně schází v Praze 1, v centru Lotus. Někteří členové ubyli, ale naopak někteří přibyli a během 10 let setkávání vznikly i dvojí webové stránky s užší a širší jógovou tématikou inspirovanou učením Jóganandy.

Jedna z cvičitelek, kamarádka z víkendu v Cholíně, uspořádala letos jógový víkend nedaleko mého bydliště v Mnichově Hradišti a i zde se hovořilo o této vzácné knize Životopis jogína. Moje kamarádka z boleslavské jógy tuto knihu neznala a tak jsem jí svůj poklad půjčila přes prázdniny. Začátkem září dostávám email "Blanko, kdy Ti mohu vrátit tuto nádhernou knihu?"

V poslední době bývám trochu více zaneprázdněná a tak jsme se nakonec dohodly o předání přes svoji boleslavskou cvičitelku jógy, která tento literární klenot rovněž zná a podnikla již dvakrát cestu do Anandy Assisi. Po hodině jógy nastává pro mě překvapení - kniha, kterou dostávám je úplně nová, ještě v igelitu, ale v naprosto stejné úpravě. Druhý den mi přijde vysvětlení - moje přítelkyně Vlasta je rovněž bývalá knihovnice a kniha ji tak pohltila, že začala v knize podtrhávat a vpisovat a současně mě prosí, abych přijala tento nový výtisk, ráda by si ponechala knihu s poznámkami. A náhodou určitě není, že v den předání této nové energie v podobě staronové knihy dostávám pohlednici s mandalou Regenerace od Vlasty, členky naší skupinky Ananda jógy z Trutnova, rovněž obrovské bojovnice a přítelkyně. Je to pro mne zvláštní, ale velice krásný pocit prožívat tuto regeneraci knihy i života. Tato pohlednice se stala novou záložkou pro další putování knihou a vnímání vibrací z knihy důvěrné známé, ale vlastně nové.

Tak jako přednášky Jóganandy, i jeho mohutný "skály lámající" hlas, je tato kniha nadčasová, světélko, které prosvětluje naši jógovou cestičku, na které nás tento Mistr - její autor, stále ochraňuje a bdí nad námi, tak jako ochraňoval účastníky semináře v Anandě Assisi při letošním zemětřesení v Itálii (2016), když v tomto období byla v komunitě i naše pražská cvičitelka. Po návratu líčila, že při meditaci cítila otřesy půdy, ale zároveň i silnou ochranu Mistra.

Ještě jednou děkujeme Mistře za knihu, děkujeme za Tvoji pomoc být v Anandě, být pozitivní, energický a nadšený a děkujeme za Tvé učení na cestě za božím světlem. B.Labuti pirka