Návštěva esperantského kongresu

Návštěva esperantského kongresu

Návštěva světového esperantského kongresu Nitra 2016

Již několik let se zajímám o umělý jazyk Esperanto a velice jsem přivítala informaci na   podzimní konferenci ČES v r.2015  o uspořádání kongresu 2016 v Nitře. Tato informace slovenského esperantisty J.Vajse rozhodla o mé účasti. Cestovat na kongres do Francie - Lille v loňském roce se mi zdálo trochu zdlouhavé, ale účast přímo za hranicemi našeho státu - na Slovensku - v Nitře se mi zdálo přímo úžasné, vidět alespoň jednou tuto atmosféru všech stoupenců Zamenhoffa a rozhodlo o mé účasti! Má esperantistická učitelka - překladatelka a přítelkyně Jindra mě plně podpořila a tak jsem začala převádět své představy do reality. Zdálo se mi trochu složitější hlásit se v Holandsku - kde se nechází nejvyšší orgán    UEA, která organizuje světové kongresy  ale přitom platit do Německa přes českého zástupce, když chci ubytování na Slovensku. S přítelkyní jsme si vybrali studenský domov A.Bernoláka v Nitře přímo u centra kongresu.  Dostala jsem potvrzení z centra  UEA a již se přiblížil den, kdy jsem cestovalo s Jindrou přímým autobusem Liberec - Nitra.

Opravy na silnicících, dopravní zácpy na konci pracovního  týdne - to vše způsobilo, že jsem přijeli do Nitry s více než hodinovým zpožděním a uvítali možnost cestovat městkou dopravou - tentokráte za malý peněžní obnos,  ale v dalších dnech již měli všichni účastnici kongresu dopravu zcela zdarma! Krásná vstřícnost města Nitry kongresu, včetně několika výstav a společenských večerů. Při příjezdu nás trošku zaskočily schody k recepci, které nejsou problémem pro mladé zemědělské inženýry, ale protože esperantisté jsou sice starší lidé, ale mladí na duchu a navíc v internátu měla sídlo i mládežnická sekce esperantistů pod bojovným vedení Vlasty - vedoucí klubu E-mentalo z Prahy a ona i její členové pomáhala druhým a tak nám později schody, ani ten obrovský schod do sprchy ¨nevadily.

V recepci jsme následující den obdrželi naproti potvrzení z UEA účastnické štítky, stravenky, mapy, knihu o Zamenhoffu a o Komenském z vydavatelství Kava-Pech a detailní program na všechny dny se všemi účastnickými jmény, vše bylo připraveno v plátěné tašce. Krásné bylo, že vše se konalo silami mnoha pomocníků ze Slovenska a Čech,Začínal týdenní kongres - dokonce několik události v jedné hodině.

Slavnostní otevření kongresu se konalo v největší městské sportovní hale a tato událost byla též zaznamenána na you tube zásluhou dobrovolníků  Verda stacio.  První večer přivítal účastníky na hlavním náměstí v Nitře - Svatoplukově  náměstí populární slovenský národopisný soubor Lúčnica.
Další dny se již rozběhl kolotoč s přednáškami a též se vzděláváním, zúčastnila jsem se kursů Esperanta Kathelin Kovacz a získala i závěrečný diplom.
Na kongresu byla též mše, meditace, ranní cvičení tajči nebo přednášky pro vegeteriány TEVA. Mezi filmy pana Dobřichovského promluvili též Ursula a Josef o brazilské dětské vesničce Bona  Espero, knihu o této dětské vesničce též přeložila má přítelkyně. Překrásné byly i koncerty No problém z Kostelce na Hané a vyvrcholením bylo vystoupení německého slepého zpěváka Kaši v prostředí kongresu i na hlavním náměstí v Nitře. Svoji premiéru měl rovněž film Cesta Cimrmanna na Severní pol, s titulky vytvořenými klubem E-mentál.

Kongres byl rovněž veden v slovanském duchu, kromě přednášek o slovenského jazyce, zpravodaji Pribina se uskutečnil i slovanský zvyk,  na počest kongresu byl strom - lípa - slovanský symbol.

Měla jsem a mám mnoho krásných zážitků, ale největší poznání bylo pro mně každodenní pozdrav Dobrý den v Esperantu - Bonan tagon nebo Saluton, potvrzení, že 1250 lidí z 56 zemí mohou hovořit jednou řečeí bez rozdílu národností a barvy pleti. Takže dík všem - pomocníkům, organizátorům a účastníkům za to, že jsem mohla prožít tuto událost.
Labuti pirka