Hledání Boha Hledání Boha

Hledání Boha


Je mnoho těch, kteří Boha hledají, ještě více těch , kteří o Bohu mluví, a jen málo těch, kteří Boha naleznou nebo se s ním alespoň na chvíli setkají.

 Důležité však je pochopit, že všichni nalezli stejného Boha, i když možná mluví o různých aspektech.   V hmotném světě by se to dalo přirovnat úkolu nalezt v hlubokém lese mýtinu a přinést z ní co nejvíce poznatků. Můžete si přitom vybrat, zda půjdete podle mapy, zda využijete písemného popisu cesty, náčrtku, zda si cestu necháte od někoho vylíčit – a někdy můžete mít i upřesňující dotazy, pak si možná můžete nechat popis cesty nahrát na walkman nebo využít navigaci GPS. Než se vydáte na cestu, můžete prostudovat všechny možnosti. Ovšem na cestu si už můžete vybrat jen jednu pomůcku. Pokud selžete, můžete se vrátit, vzít si jinou nebo znovu podrobně prostudovat všechny možnosti a na základě vlastní zkušenosti získané na části cesty se lépe připravit.


 Někdo možná dosáhne cíle napoprvé, někdo se bude muset vracet, další najde mýtinu s využitím intuice, a budou i tací kteří mýtinu objeví, aniž by se o její existenci dříve dozvěděli.


 Z těch, kteří na mýtinu dojdou, si někteří nechají zážitek jen pro sebe, někteří jej sdělí svým přátelům, někdo ho zapíše a někdo o něm bude vypravovat každému, koho potká. Jiný, inspirován tímto zážitkem, namaluje krásný obraz.


 Někteří z těch, kteří mýtinu navštívili, budou přesvědčovat ostatní, že mýtinu musí také určitě navštívit, jiní to nechají na jejich vlastním uvážení.
 Někdo bude mít pocit důležitosti nebo dokonce nadřazenosti, že se mu mýtinu podařilo nalézt, jiný bude mít pocit vděčnosti, že mýtina existuje a mohl na ní chvíli být.
 Při popisu mýtiny se někdo soustředí na popis okolních stromů, jiný upřednostní plody na keřích, někdo nejpodrobněji popíše brouky v trávě a další život v mraveništi. Jiného zase nejvíc zaujme zvláštní světlo, procházející mezi stromy či květiny na louce.
 K dovršení rozmanitosti popisu bude záležet na tom, zda dotyčná osoba navštívila místo na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě. Zda tam byla při východu slunce, dopoledne v poledne, odpoledne, při západu slunce, za soumraku nebo v noci, či zda tam strávila celý den nebo tam byla dokonce déle. Svou roli bude mít i počasí – slunce, déšť, vítr, zima a mráz.


 Pro všechny další, kteří by pak chtěli mýtinu navštívit, bude důležité pochopit, že všechny popisy, byť v detailech rozdílné, se týkají jednoho a téhož místa, že je důležité mít úctu ke všem, kteří toto místo nalezli, ale i ke všem ostatním, kteří chtěli místo navštívit, ale vzdali se cesty kvůli jiným povinnostem, buď že pečovali o děti, nemocné nebo třeba jen zajišťovali zázemí pro hledající, aby se měli kam vrátit a kde znovu načerpat síly.


 Mějme proto úctu ke všem hledajícím a pomáhejme si navzájem.

převzato z http://www.shivacentrum.cz/hledani_boha-3-58-1.html - D.L.Labuti pirka