O čem sní les O čem sní les

O čem sní les

Návštěva lesa je mojí chvilkou odpočinku, chvilkou, kdy si potřebuji vyčistit mysl i tělo, když se potřebuji zaposlouchat do šumění jeho listí a když potřebuji chládek v teplých letních dnech. Od lesa dostávám krásný vzduch, lesní ovoce,  byliny, které léčí a v létě houby, které mají rádi zvláště lidé v Čechách.  Les dává útulek také mnohým zvířatům.

 Lidé bohužel jedí tyto zvířata nebo se oblékají do jejich kožešin, chtějí stále více a více od lesa, chtějí hlavně dřevo- tělo stromů, život stromů- je to nerovnováha. Les prožívá i těžké chvilky – jsou to například vichřice a povodně. Přátelé lesů jsou lesní dělníci, kteří les uklízejí, chrání před lesními škůdci a v zimě připravují jídlo pro lesní zvířátka. Též vymýšlí relaxační programy pro lidi.


V minulém roce jsem navštívila hory Jeseníky, zde jsou lesní bary s pitím a sladkostmi – vše velmi levné. Našla jsem zde i tabulku, o čem sní stromy


Prosba lesa

Milý člověče,


Jsem dárce tepla Tvého krbu, já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu.
Ze mně je lože, ve kterém spáváš, ze mně je dřevo Tvé kolébky i rakev. Vyslyš tedy prosbu moji:  opatruj mne a chraň pro budoucí.
Co láska k lesu vytvořila, nechť je z dobré vůle zachována
.

Přejme stromům  celého světa, aby ve svém spánku slyšely hlasy lidí, kteří budou říkat:

„Tiše, náš strom spí, musí odpočívat, nekřičte, nelámejte větve, neničte cestičky. Ochraňujte ho před zlem a dejte mu svůj dárek – svoji lásku k lesu.“Labuti pirka