Život

Život

j e

1.. .. studium od kolébky ke hrobu
2..    každodenní vesmírná zkouška
3..... řeka radostí i strastí
4..... vzpomínka na důvod našeho narození
5..... stezka dle božího plánu
6..... soudce našich činů
7..... překonání sledu problémů
8..... střet vnitřního a vnějšího světa
9....  souboj ega a mysli
10.... cesta za světlem
11.... projev duše oděné do lidského těla
12.... stavebnice zážitků a prožitků
13.... smích i pláč
14.... let peklem  i rajskou zahradou
15..   dar BohaLabuti pirka