Hledání pláště...

Hledání pláště...

Jednou jsem se zúčastnila semináře k automatické kresbě s nádhernou vizualizací, během níž jsme prošli jsme všechny roční období, pluli mezi rybičkami a nakonec šli naproti svému pohádkovému dědečkovi, který měl předat dárek určený pouze naší osobě. Když jsem se dostávala k tomuto dobrotivému stařečkovi plného lásky, zval mě k sobě a na uvítání rozevíral nádherný nebesky modrý plášť, bohužel než jsem k němu došla, zmizel.

Dlouho jsem se ptala: „ Co to znamená? Proč mi nenabízí dar a kde se vzala ta nádherná barva jeho pláště?“ Životními zkušenostmi jsem dospěla k úžasnému poznání – náš život je stále plný symbolů, ten plášť byl v krásné barvě nebeské modře – je to další symbol – nebesky modrá barva je symbol duchovních vibrací, které se v posledních letech snažím stále více zachytit a to, že mě tento pohádkový dědeček zve k sobě, pod rozepnutý kouzelný modrý plášť je pro mne symbolem a vlastně tím darem pro mě, že nacházím sílu, které mě chce chránit a doprovázet na cestě k duchovnu. Konečně dostávám příležitost spolehnout se na ochranu a sílu druhého, mohu schoulit se pod jeho nádherný plášt a čerpat sílu a další inspirace pro řešení své životní cesty, sílu k řešení vlastních problémů.

Tento pohádkový dědeček je vlastně symbolem mého gurua a nabízí mi možnost doprovodu na cestě hledání Boha.

V loňském roce jsem dostala příležitost dostat se na chvíli mezi další symboly, které nás doprovází životem. – mezi anděly. Vlastně jsem měla možnost pobývat chvilku mezi sborem andělů, jak jinak než andělsky může působit slavnost slibu žákovského slibu, kdy jsou všichni oblečeni v barvě fyzické i duchovní čistoty – v bílé barvě a po složení slibu u oltáře mistrů dostanu od jiných andílků světélko poznání a božského požehnání, všichni prozpěvují Radost, radost... a vzájemně si všichni přejí jen to krásné....

Těžko se potom vrací zpět do normálního života, i jídlo se v tuto chvílí stává nepotřebným, ale perla okamžiku bude stále v srdíčku uchována. Vždyť tyto perly života mi pomáhají proplouvat svým žitím a budovat si svůj vnitřní ašrám a hlavně zůstává nádherný pocit, úleva, že nezůstanu, nikdy osamocena mohu se schoulit pod křídla lásky gurua, tento rozevřený plášť. Cítím sílu, na kterou se mohu spolehnout a kterou nechci nikdy opustit a zradit.

Celý život jsem s radostí dávala a měla určitě obavy z přijímání darů, nyní dostávám dary, o kterých se mi dříve ani nesnilo. Poznávám, že k hledání štěstí nestačí mít pouze radost z radosti druhých, ale je důležité i umět přijímat dary druhých, ale současně i přiznávat své slabiny, nepřemáhat se a umět přijímat pomoc druhých, která vždy nějakým způsobem přichází. Nikdy tuto pomoc neodmítat, protože i tato pomoc je paprskem boží lásky určené jenom nám. I tyto pomoci jsou vlastně další symboly boží lásky, která k nám přichází, jsou to naši andělé. Vždyť guru ani anděl nemusí být živá osoba, jsou to krásné energetické symboly duchovní oblasti, které se mohou projevit prostřednictvím pozitivní myšlenky, nebo přítele a pomáhají k našemu správnému rozhodování i k podpoře intuice.

Jsou naším energetickým nábojem, o který musíme pečovat, starat se o jeho růst, nedopustit, aby tyto rostlinky poznávání uvadl.,Tomu napomáhá využívání správného duchovního postoje v denním životě.

Velice důležité je včas si uvědomit všechny tyto symboly a přenést je do své životní vizualizace – do životní hry symbolů a hledání své životní cestičky, pro kterou se naše dušička rozhodla přijmout tělo, aby plnila svůj vesmírný úkol.  B.H.Labuti pirka