Co kdyby...

Co kdyby...

Co kdyby si Bůh nemohl dnes udělat čas na to, aby nám požehnal,
protože jsme si my nemohli udělat včera čas na to, abychom mu
poděkovali?

Co kdyby se Bůh rozhodl, že nás zítra nepovede,
protože jsme ho včera nenásledovali?

Co kdybychom už nikdy neviděli rozkvétat květinu,
protože jsme žehrali, když Bůh poslal déšť?

Co kdyby s námi Bůh dnes nešel,
protože jsme v dnešku nepoznali jeho den?

Co kdyby nám Bůh zítra vzal Bibli,
protože jsme ji dnes nečetli?

Co kdyby Bůh odňal svoje slovo,
protože jsme nenaslouchali jeho poslům?

Co kdyby Bůh neposlal svého jediného Syna,
protože by chtěl, abychom sami zaplatili za svůj hřích?

Co kdyby byly dveře do kostela zavřené,
protože jsme neotevřeli dveře svého srdce?

Co kdyby nás Bůh přestal milovat a starat se o nás,
protože jsme zklamali v lásce a péči o druhé?

Co kdyby nám Bůh nechtěl dnes naslouchat,
protože my jsme ho nechtěli poslouchat včera?

Co kdyby Bůh odpověděl na naše modlitby způsobem,
jakým my odpovídáme na jeho volání do služby?

Co kdyby Bůh naplňoval naše potřeby způsobem,
jakým mu vydáváme své životy?

Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / DavidLabuti pirka