Proste a bude vám dáno

Proste a bude vám dáno

Proste, a bude vám dáno; hledejte
a naleznete; tlučte a bude vám
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí,
dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno. Což by
někdo z vás dal svému synu kámen,
když ho prosí o chléb? Nebo by mu
dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže
tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem
dávat dobré dary, tím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Matouš 7,7-11 - Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / DavidLabuti pirka