Mantra jako prosebná modlitba Mantra jako prosebná modlitba

Mantra jako prosebná modlitba

Jiří Vacek
 
Vytrvalým opakováním krátké věty, které vyjadřuje prosbu o splnění nějaké naší naléhavé potřeby, jako mantry s dodržením všech požadavků, lze dojít jejího naplnění. Takto používaná mantra je vlastně prosebnou modlitbou


Požadavky, které zabezpečují její naplnění jsou zvláště tyto:
- přednášíme ji Bohu, jedno zda neosobnímu či osobnímu
- pevně věříme  vyslyšení a víc: podle Ježíše máme věřit, že jsme již dostali to, oč prosíme, že jsme již vyslyšeni a naplnění je na cestě.


Pro tento účel jsou zejména vhodné jednotlivé  prosby Otčenáše, které jako celek zabezpečují prakticky vše, co je nutné pro náš duchovní pokrok i zevní existenci.


Máme-li špatný osud neboli karmu, modlíme se: „Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinikům.“ Obě prosby tvoří nedílný celek, není možné prosit za odpuštění pro  sebe, když neodpustíme druhým. Kdo neodpouští, tomu není odpuštěno a pravé odpuštění je vnitřní bez domáhání se svých práv.
Pokud trpíme zevním nedostatkem, modlíme se prosbou: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“Pojem chléb zastupuje všechny naše potřeby.
Prvé prosby Otčenáše se vztahují k našemu duchovnímu životu a jeho cíli, měli bychom proto v prvé řadě prosit o ně. Např. „Přijď království tvé.“ Je prosbou o dosažení božské úrovně a božského způsobu života. „Posvět se jméno tvé.“ se vztahuje  opět na uvědoměnění si pravého jména božího, jejímž vědomí Já jsem, Bůh v nás, Boha samého pak můžeme vzývat úvodním oslovením „Otče náš!“ O dalších prosbách Otčenáše platí obdobně.
V případě nutnosti si takovou krátkou, stručnou a výstižnou prosbu vymyslíme sami, např. „Bože, pomoz mi“ nebo „Bože, uzdrav mě“ a další. Podle vyložených duchovních zákonů lepší  vyjádření zn: „Děkuji ti, že jsi mi pomohl, uzdravil“ a podobně.

Zkrácená verze z stejnojmenné kapitoly knihy   autora  Mántra  joga a O Mistrovství a žákovstvíLabuti pirka