Modlitba za víru

Modlitba za víru

Pane Ježíši Kriste, prosím tě za víru:

· za víru věřící, že panuješ ve světě a tvoje vláda je
vládou spravedlnosti a pravdy;

· za víru věřící, že budu-li hledat nejprve Boží království
a jeho spravedlnost, ostatní, co potřebuji k životu, mi
bude dáno;

· za víru, která se neděsí zítřka, ale věří ve tvé
milosrdenství a ochranu, jenž mne budou provázet na
všech mých cestách;

· za víru, která ví, že se i dnes ve všech událostech času
rozvíjí plán tvé lásky k lidem a ke světu;

· za víru, která mi dodá klid a statečnost, abych čelil
všem nebezpečím, jenž mne mohou potkat při plnění
mých povinností;

· za víru věřící v moc tvé lásky, která může změkčit i
mé tvrdé srdce a přikrýt můj hřích;

· za víru spoléhající na lásku více než na násilí, když se
druzí proti mně zatvrzují a staví se mi
na odpor;

· za víru věřící v konečné vítězství tvého Ducha svatého
nad nemocí, smrtí i všemi mocnostmi temnoty a zla;

· za víru, která bude mít prospěch ze zkoušek víry, které
chceš, abych podstupoval;

· za víru vkládající do tvých rukou péči o lidi, které
mám rád;

· za víru pevně spoléhající na tvé slovo a tvá zaslíbení.

· Amen.

Z modlitební zahrady - Noc kostelů 2012 / DavidLabuti pirka