Jak veliké dobrodiní

Jak veliké dobrodiní

Jak veliké dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme lidé milí.
Neboť všichni jsme stvořeni ku podobenství jeho a přehojně obdařeni ctí a slávou od něho.
On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem nebo zradou sám se člověk nezmařil.
Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznati, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhati.
Všechno lidské moci poddal, cokoli na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chváliti sluší dárce tak laskavého.

Od JanyLabuti pirka