Vodní modlitba

Vodní modlitba

Já, bytost z vody stvořená, žádám prameny v nitru Země, které posvátnou energii skutečnosti nesou, aby obnovily své toky a po svých vlnách spustily vlákna energií, které obnoví struktury v každé části země, na povrchu, pod povrchem, i vody k atmosféře vázané. Ať rozvzpomene si každá část vody na to, co hlavní složku vody tvoří a toto vědění se nese vodou dál. Tyto prainformace jsou v každé kapce uložené a teď přichází čas, aby obnovily svou pravou funkci zas. Vše nechť děje se v míru s ostatními světy i se Zemí samotnou. Otevírám své srdce a vysílám lásku vodě, která i mě tvoří a kterou celou svou bytostí miluji. A z celého srdce za toho požehnání světu, děkuji.

Od Dany D.Labuti pirka