Můj milý člověče

Můj milý člověče

Můj milý člověče, zpívej nebes Králi, slyš, jak zrána vesele, ptactvo Boha chválí.
Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík, za ochranu jeho.
A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky?
Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
On ti bude Otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání s nebe.
V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí.

Od JanyLabuti pirka