Co nás čeká Co nás čeká

Co nás čeká

V raných letech Ananda Village byla Kirtani částí skupiny oddaných, kteří tam pomáhali vybudovat ekologickou zeleninovou zahradu. Kirtany, která je nyní Najasvámí a ředitelkou  komunity blízko Assisi, v Itálii, s námi,sdílela krásnou historku  během naší nedávné návštěvy v Assisi.

Jeden z úkolů pro všechny, kteří pracovali v zahradě, bylo vytvořit velké hromady kompostu pro zlepšení neúrodné půdy. Tyto hromady byly sestavené jako gigantické dorty, složené z vrstev. V každé vrstvě byla posekaná tráva z polí, rostlinný odpad z kuchyně a zvláštní směs bakterií, která pomáhala rozložit tento materiál na výživný kompost.

Jednoho podzimního dne přišla řada na Kirtany, aby tuto hromadu šla obrátit. To znamenalo použít vidle k  promísení horní vrstvy se spodní a vnitřní část hromady s vnější. Představte si, ty hromady byly vysoké asi 4 metry a v průměru měly základnu 1,5 m až tři metry. Takže to nebyla žádná lehká práce.

Když se dostala k vnitřní části hromady, kde nebyla téměř žádná cirkulace vzduchu, objevila se vrstva zapáchajících kuchyňských odpadků. Ale horší než zápach byly tisíce se líhnoucích larev much, které se různě kroutily a svíjely. Odpuzena pohledem a zápachem si Kirtany pomyslela:“Jak mohou žít na takovém místě?

Když konečně skončila práci a uklidila, šla na oběd a zapomněla na kompost. Byl nádherný podzimní den, se zářivou oblohou, bělostnými mráčky a stromy, které jakoby tančily v zářícím slunečním světle. Radovala se z nádherného pohledu kolem sebe a pomyslela si:“ Jak je to všechno krásné!“

Náhle Kirtany v sobě uslyšela hlas, který jí říkal: „Jak můžeš žít na takovém místě?“ Polekaná se zeptala. Co tím myslíš? Je to tak krásné!“ A božský hlas jí odpověděl, „Kdybys jen věděla co na vás čeká.“

Kirtany si uvědomila, že z perspektivy Božské Matky, byl tento svět tak odporný, jako se zdál svět larev jí. Pochopila z božského hlasu, že v Bohu nás očekává svět nepředstavitelných krás.

Paramhansa Jógananda této myšlence dal básnický výraz:

Good bye, modrý nebeský domove. Loučím se s vámi hvězdy, vy nebeské osobnosti a s vašímpřestavením na plátně prostoru. Goodby, květiny s krásnou  a křehkou pastí. Už mne nemůžete dál zadržovat, já letím domů.

Krásy tohoto světa jsou jen mdlým odrazem skutečné krásy, která nás čeká v našem božském domově, o to dříve, když budeme mít moudrost hledat ji uvnitř nás teď.

S radostí a láskou
Najasvámí Devi  přeložila L.M.Labuti pirka