Nejtemnější noc Nejtemnější noc

Nejtemnější noc

Najasvámí Devi


Právě nyní všude v Indii začínají lidé slavit svátek Diwali, oslavující znovuobjevení světla ve světě. Diwali připomíná návrat avatára Ramy a jeho ženy Síty do jejich království v Ayodhya po vítězství ve válce se zlým králem Ravanou a jeho silami tmy. Během tohoto svátku jsou vidět všude nádherné složité světelné obrazy, na domech, obchodech a podél silnic. Lidé navštěvují rodiny, přátele, vyměňují si dárky, uklízí a zdobí své domy. Navzdory velkému množství náboženství a svátků tento radostný svátek patří celé Indii.


Je zajímavé, že datum oslav tohoto pohyblivého svátku je vybrán na nejtemnější noc roku podle fáze měsíce. Když začíná večer svátku Diwali domy jsou kouzelně osvětlené maličkými hliněnými olejovými lampičkami, umístěnými na zvláštním místě. Jedna je vždy umístěna na prahu domu a představuje spojení vnějšího a vnitřního světa nebo v jemnějším významu místa, kde se naše vnější a vnitřní já protínají.


Duchovní význam má několik úrovní a je nádherný. V našich osobních životech najdeme Boží světlo zvláště během temných období zkoušek a trápení. Když se začínáme vzdávat všech nadějí, když zažehneme vnitřní světlo oddaností, pak Boží světlo vstoupí do našeho srdce a rozptýlí temnotu.


Paramhansa Jógananda měl hlubokou zkušenost jako dítě, když meditoval. Ptal se v duchu „Co je za tmou zavřených očí?“ Před jeho vnitřním zrakem se objevil ohromný záblesk světla a zformoval se do osob světců, meditujících v jeskyních. Formy se rozplynuly, ale stříbrné paprsky se šířily ven do nekonečna. „Co je to za úžasné světlo?“ ptal se. Odpověděl mu hlas:“Já jsem Íšvara, já jsem Světlo.“ Jógananda pokračuje a píše: „Pomalu jsem se dostával z mé božské extáze, ale uchoval jsem si z ní stálou inspiraci na hledání Boha.“


Diwali je oslava světla, které září tmou, vítězství ctnosti nad zlem a vnitřní přeměny ze vší temnoty uvnitř nás do božského vědomí. Kéž nám poslouží také jako připomínka ke stálému hledání Boha. Přejeme vám všem opravdu nádherné období světla teď a do té doby než budete naplnění Božím světlem.


S radostí Najasvámí Devi

z blogu Jyotische a Devi  Novak  přeložila v říjnu 2017 L.M:Labuti pirka