Třetí vlna Třetí vlna

Třetí vlna

JYOTISH

První ze tří velkých vln požehnání pro lidstvo začala roce 1861 v Himalájích. Bylo to potom, co velký avatár Bábadží zasvětil svého žáka, Lahiri Mahašáje do jógové vědy Krija jógy. Když se Lahiri vracel ke své práci a rodině, naléhavě požádal Bábadžího:“Prosím, abys mi dovolil předávat Kriju všem hledajícím, i když na začátku nemohou  sami sobě slíbit úplné vnitřní odříkání. Muži a ženy světa, strádající trojnásobným utrpením, potřebují zvláštní povzbuzení. Nikdy by se nepokusili o cestu ke svobodě, kdyby jim byla odepřena.

A tak tedy se požehnání Krije stalo dostupné upřímným mužům i ženám jako mně. První vlna byla přesto omezena na Indii.  Mezi žáky Lahiri Mahašáje byli i rodiče Jóganandy a jeho guru, šrí Juktešvár. Během let v Indii byl Jógananda připravován na svoji misi, přinesení vědy meditace milionům žíznivých duší na Západě.

Druhá vlna začala s Jóganandovým příchodem do Ameriky v roce 1920, kde neúnavně přednášel a psal. V následujících třiceti letech osobně učil více než 100 000 lidí starodávnou vědu jógy a Krija meditace a zasadil tato cvičení do myšlenkového prostředí Ameriky. Jeho poslání bylo pozvednout vědomí celé národní kultury a spojit Východ a Západ. To kulminovalo vydáním Životopisu jogína, jedné z nejvíce vlivných knih, které kdy byly napsány.

A tato kniha není jen k pouhému čtení. Má být prožita. Vlastník knihy má manuál k tomu, jak žít šťastný, úspěšný a k Bohu obrácený život v této moderní době. Další vlna, třetí, byla potřebná, aby dokázala, že tato učení jsou praktická i pro domov, v práci, ve škole; že jsou účinná ve zdraví i v nemoci, při narození i ve smrti a nejen v kostele. Tato třetí vlna začala mezi všemi místy v Beverly Hills, v Kalifornii.
 Jak píše Svámí Krijánanda v knize Nová cesta: „Zvláště si vzpomínám na své pohnutí při projevu na zahradní slavnosti v Beverly Hills 31.7. 1949.
Nikdy jsem si nepředstavil, že síla lidské řeči může být tak ohromná; byla to řeč s nejsilnějším účinkem, kterou jsem kdy slyšel. „ 'Tento den,' hřměl Jógananda, zdůrazňujíc každé slovo, 'znamená narození nové éry. Slova, která říkám, jsou vtisknuta do éteru, v Duchu Božím, a pohnou Západem. … Sebeuvědomění přišlo, aby spojilo všechna náboženství, … Musíme jít, nejen ti, kdo jsou tady, ale tisíce mladých musí jít na sever, jih, východ, západ a pokrýt zemi malými koloniemi, které ukáží, že jednoduchý život a vysoké myšlenky vedou k největšímu štěstí!' “

Tato třetí vlna je naše příležitost. Když budeme žít naše životy ve sladění s Božstvím v sobě a praktikovat život s meditací a nesobeckou službou, povede to k našemu největšímu štěstí.Ale víc než to, tato třetí vlna může naplnit Mistrův slib nové a lepší éry pro celé lidstvo.


V radosti, Najasvámí Jyotish. - z Dotyků světla přeložila L.M.

 

Labuti pirka