Proč pozitivní myšlení mění náš život Proč pozitivní myšlení

Proč pozitivní myšlení mění náš život

Najasvámí  DÉVÍ 


"Cítim se bojácně a úzkostlivě,. když vidím co se dnes děje ve světě" - , napsal nám nedávno přítel, Je těžké mu neodpovědět , protože dnes  vidíme  kolem sebe   i napříč celé zeměkoule mnoho  násilí a nenávisti .


Pouze duchovní techniky nevyvolávají právě příjemné pocity, pokud jsme právě zaprášeni a upoceni, např. během slunného odpoledne. Jsou to, ale silné nástroje - doopravdy neporazitelné zbraně - s kterými vedeme vlastně od narození  bitvu proti temnotě a negativitě .

Paramhansa Jogananda opakovaně zdůraznil důležitost pozitivního myšlení v průběhu všech životních funkcí. Řekl, že nemůžeme vyřídit temnotu jako vybití klackem. Spíše otočit světlo v našem vědomí a temnota zmizí, jakoby nikdy nebyla.


Zde jsou 3 důvody, proč má pozitivní myšlení sílu nás transformovat:


1. Aktivuje větší oblasti v našem mozku


Neurofyziologové objevili, že přední strana mozku - část umístěná právě do bodu mezi obočím - neboli duchovní oko, je nejdůležitější část našeho mozku. Když se zde koncentrujeme během meditace, aktivizujeme právě tuto oblast. Toto může ovlivnit najít pozitivní řešení k problémům, rozvíjí smysl pro pohodu a dokonce umožnuje žít ve stavu bezpodmínečného štěstí. Je to sídlo toho , co jogíni nazývají "nadvědomí"


2. Získání síly z vesmíru


Význační muži a ženy během historie dosvědčili, že jejich schopnost uskutečnit své cíle byla založena na pozitivním, určitém přesvědčení, že je to možné. Tomáš Edison, vynálezce elektrické žárovky zkoušel mnoho let materiál, který byl mohl použít pro tento účel. Po skoro 10 tisící špatných pokusů ho jeho přátele se pokusili zkusily přesvědčit, aby se vzdal. S obrovskou energií a přesvědčení řekl : "Nechybil jsem, jenom jsem objevil 9000 cest jak nemám pracovat."
Vesmír odpovídá k takovému odhodlání sílou pokračovat dál. A proto oproti všem předpokladům a vyhlídkám se mu podařilo vytvořit světelnou žárovku a tím změnil svět.


3. Náš soulad s božskou radostí


Naše duše je malou jiskrou božího vědomí - Zdroj všeho světla, lásky a radosti. Paramhansa Jogananda napsala: "Pamatuj vždy,že pozitivní přístupy povznáší mysl, zatímco negativní přístupy to vylučují. V negativním stavu mysli ztrácí  duše plnou schopnost překonávat všechny obtíže.


 Pamatujme si, že prostřednictvím pozitivního myšlení, jsme všichni  Boží děti, opatrujme stále přístav jeho vědomí


Váš přítel v Bohu


Najasvámí Déví


dle  http://www.jyotishanddevi.org/touch-of-light/why-positive-thinking-changes-our-life/?utm_source=Jyotish+%26+Devi&utm_campaign=ec4f4d1e92-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_WEEKLY_LETTERS&utm_medium=email&utm_term=0_9b4274f286-ec4f4d1e92-203591769&mc_cid=ec4f4d1e92&mc_eid=21a2543adb volně přeložila B.H.
Labuti pirka