Jednání podle intuice Jednání podle intuice

Jednání podle intuice

Intuitivní vhledy přijdou ke každému z nás. Je to vlastně způsob jak vidí duše. Někdy se objeví jako jasné poznání, někdy jako tušení a často jako lehký pocit. Opravdová intuice je způsob, jakým nás Bůh vede, ale většina z nás intuici nejčastěji ignoruje.

Minulý týden jsme viděli pozoruhodné potvrzení toho co se stane, když navzdory překážkám budete jednat podle vaší intuice. Janakidevi je žena, která má vždy silnou intuici. Žije v Laurelwoodu, v komunitě Ananda nedaleko Portlandu (stát Oregon na západním pobřeží USA). Čas si vyžádal oběti a ona začala ztrácet svůj smysl pro cíl a naději. Jednoho dne obdržela v meditaci silnou zprávu, že má vystavět chrám v přírodě, kam by lidé mohli chodit a modlit se, ale tu myšlenku ignorovala jako jednu z těch, kterým říká „pitomé“ nápady. O pár dnů později se impuls vrátil a byl dokonce silnější a ona jasně viděla sochu Jóganandy, mnohem větší než v jeho životní velikosti, obklopenou nádhernými zahradami. 

Začala něco podnikat k realizaci své vize. A – to je velmi důležité, jestli chcete uskutečnit cokoliv velkého – nepřestala dělat tyto kroky. I přes svůj věk osmdesáti pěti let cítila, že tento projekt je za hranicemi jejích možností. Její nadšení přitáhlo brzy pomocníky, jejího manžela, Byasu; a úžasného sochaře Gary Rollera, který měl podobnou intuici; a mnoho jiných, kteří byli také ochotni věnovat peníze a čas. 

Minulou sobotu byla v Anandě Laurelwoodu odhalena socha Jóganandy vysoká dva metry. Byl tam úžasný pocit milosti, jakoby bronz byl prostoupen Mistrovou přítomností. Každý cítil, že toto bude místo, kam se bude chodit po nesčetné roky a o dva dny později k tomuto pocitu přidala požehnání i duha na obloze. Z toho plyne poučení pro nás všechny. 

Buď otevřený ke své intuici: Jógananda řekl: „Buď sladěný s tvůrčí silou ducha. Budeš v kontaktu s nekonečnou Inteligencí, které tě povede a bude schopná vyřešit každý problém. Síla z živého zdroje tvé bytosti bude proudit nepřerušeně, takže budeš schopný být tvůrčí v jakékoliv oblasti činnosti.“ 

Posiluj svoji intuici: intuice k nám obvykle mluví tiše, nekřičí a musíš utišit svá přání a myšlenky, abys ji slyšel jasněji. Tato jemná poselství přichází někdy smíšená s podvědomými touhami, tak buď ostražitý u myšlenek, které nejsou doprovázeny pocitem klidu a pokory. Spíš pocitem „Děkuji“ než „Pane jó!“

Jednej podle své intuice: Čím více jednáš, tím silnější se stane její síla. Jdi krok za krokem a kontroluj pocit, zda jsi na správné cestě. Když intuice pochází skutečně z Boží Inteligence bude pokračovat a vést tě. Je-li tvá síla intuice dobře rozvinutá pak můžeš jednat s větší důvěrou. Ve škole v Ránčí, v Indii, měl Jógananda vizi o cestě do Ameriky a opustil školu ještě to odpoledne!

Mohou se stát velké věci: Není přehnané říci, že všechna velká díla jsou postavena na základě intuice. Buď otevřený. Důvěřuj. Buď vytrvalý. Nikdy nevíš co chce Božství vykonat skrze tebe.


z blogu Jyotishe 29.6.2018 přeložila L.M. a uvedla na http://www.ananda-cr.cz/ 


Labuti pirka