Šálek a oceán Šálek a oceán

Šálek a oceán

Jednou, když Svámí Krijánanda byl mladý mnich, seděl tiše u nohou svého gurua, Paramhansa Jóganandy, plný oddanosti ke svému mistrovi. V duchu prosil:“Nauč mne milovat tě tak jak ty miluješ mne.“

Později, když Jóganandadží vstal a odcházel, podíval se hluboce na svámidžího a odpověděl na jeho nevyslovenou prosbu: „Jak může malý šálek udržet celý oceán?“
Smysl odpovědi byl jasný: oceán Božské lásky je nekonečný, ale dokud jsme nerozšířili naše srdce jsme schopni dávat a přijímat drobnou část této lásky.

Nedávno jsme byli požehnáni návštěvou rodného domu Jóganandadžího v Kalkatě. 
Tam v malém  podkroví, trávil Mistr mnoho hodin v hluboké meditaci a spojení s Bohem. Na fotku, která byla pořízena mnohem později, napsal “Mé podkroví, kde jsem našel Boha.“

Když jsme tam meditovali, cítila jsem velmi silně Mistrovu přítomnost a jeho volání, abych otevřela své srdce víc a mohla přijmout jeho požehnání. V touze to udělat jsem jsi uvědomila, že nevím jak a začala jsem prosit: „Ukaž mi jak zvětšit pohár mého srdce, abych ho mohla naplnit tvou láskou.“

Tady jsou některé myšlenky, které přišly jako odpověď na mou prosbu. První, pozvi Boha, aby s tebou sdílel každou zkušenost v tvém životě – příjemnou i bolestnou. Mysli na Něj, že je velmi blízko během dne a dej Mu vědět, že jsi vděčný za všechno co se děje, protože to přichází od Něj, kterého máte rádi a důvěřujete mu. 

Dále, vnímej Božskou lásku jak proudí skrze tebe ke každému, koho potkáš. Svámí Krijánanda byl takový pozoruhodný příklad. Pro něj byli všichni ti, které potkal, božští přátelé a nikdo mu nebyl cizí. 

V  říjenu 2014 jsme  trávili pár dnů, Jyotish, Dhyana a já, v krásném hotelu v Dillí, Leela paláci;byl e to dárek od několika přátel. Svámí Krijánanda tu také byl pár dnů v roce 2011 a 2012. Během našeho pobytu se pár zaměstnanců ptalo na svámidžího. Pamatovali si stůl, kde jedl a jeho vlídnost.
Ačkoliv tu byl jen krátce před dvěma, třemi roky, zanechal v nich hluboký dojem, pro jeho schopnost předávat božskou lásku každému.

A konečně, nejdůležitější věc ze všech jak rozšířit své srdce pro lásku, přivolej na pomoc gurua.
Nedávno jsem narazila na pasáž v Životopise jogína kde Mistr mluví o svém guruovi, svámí šrí Juktešvárovi: „Dívali jsme se jeden druhému do očí, kde zářily slzy; zaplavila mne vlna blaženosti a uvědomil jsem si, že Pán, ve formě gurua, zvětšoval vroucnost mého srdce do nepochopitelného rozměru kosmické lásky.“

To je poslední dárek Boha a gurua – otevřít naše srdce, aby udržela celý oceán Božské Lásky.

S požehnáním Boha a gurua
Najasvámí Devi

www.jyotishanddevi.org  The Cup And The Ocean   2. 10. 2014 z blogu přeložila L.M.Labuti pirka