Ježíš Ježíš

Ježíš

JEŽIŠ – Walter Wangerin

.

Kniha je románem o životě Ježíše Krista. Její autor, autor bestseleru Kniha o Bohu, se nechal inspirovat tajemstvím kolem Ježíšova narození a rozvinul působivý příběh o pokušení i pokoře, zázračném uzdravování, přátelství s vyvrženci, o boji s temnými silami a pokouší se hledat odpověď na otázku … Kdo ve skutečnosti byl Ježíš?

Kniha byla vydána v roce 2006 v Knižním klubu a její závěr tvoří boží slovo…

 

Na počátku bylo Slovo,

to slovo bylo u Boha,

to slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze ně

a bez něho nepovstalo nic,

co jest. V něm byl život

a  život byl světlo lidí.

To světlo ve tmě svítí

a tma je nepohltila.

Od  Boha byl poslán člověk

jménem Jan.

Ten přišel proto,

aby vydal svědectví o tom světle,

aby všichni uvěřili skrze něho,

Jan sám nebyl tím světlem,

ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

Bylo tu pravé světlo,

které osvěcuje každého člověka,

To přicházelo do světa.

Na světě byl,

svět skrze něj povstal,

ale svět ho nepoznal.

Přišel do svého vlastního,

ale jeho vlastní ho nepřijali.

Těm pak, kteří ho přijali

a věří v jeho jméno,

dal moc stát se Božími dětmi.

Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,

jako děti pozemských otců,

nýbrž narodili se z Boha.

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

Spatřili jsme jeho slávu,

slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn.

plný milosti a pravdy.

Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten,

o němž jsem řekl“ Přichází za mnou, ale je

větší,

protože tu byl dříve než já.

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my

všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán

skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze

Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl,

jednorozený Syn,

který je v náručí Otcově, nám o něm řeklLabuti pirka