Roztavte led v srdcích Roztavte led v srdcích

Roztavte led v srdcích

Výzva k duchovní změně klimatu

ANGAANGAQ Šaman z Gronska 

Kniha byla vydána v roce 2011 v nakladatelství Práh. V této knize nám  stará eskymácká moudrost  ukazuje cestu k intenzivnějšímu životu, ukazuje nám, jak dosáhnout souznění s druhými i s přírodou. Skládá se ze čtyřech částí: Slavnost života, Dary života, O rovnováze života, O běhu života
 Grónský šaman Angaangaq (nar. 1949) nás všechny vyzývá, abychom otevřeli svá srdce a naplnili je láskou. Jeho poselství se vyznačuje okouzlující jasností a silou. Povzbuzuje nás k odvážnějšímu a láskyplnějšímu životu, v harmonii se sebou sama, s druhými i s přírodou. Angaangaq vypráví o životě Eskymáků, o jejich učení, zvycích, ceremoniích a mýtech. Nabízí nám cenné podněty pro zlepšení našeho života a inspiruje nás k hledání našich kořenů. Z jeho knihy vyzařuje hluboká moudrost. Je to kniha o dávání a braní, o tichu, modlitbě, léčení, o rostlinách a zvířatech, o budoucnosti i o minulosti, o rodině, partnerství, sexualitě, ročních obdobích, ceremoniích a mnoha dalších věcech. Život sám je velká ceremonie," cituje Angaangaq svou babičku. Jak máme začít?

"Musíte roztavit led ve svých srdcích, abyste se změnili a naučili se moudře nakládat s vědomím." 

 Zajímavý je i jeho poznatek O dechu života - Kdykoli dokončím modlitbu či zpěv, zhluboka vydechnu. Vydám ze sebe dech života, aby modlitba či zpěv ožily. Kam přesně naše modlitba odcházejí, to nikdo neví, pokud je však obdaříš dechem života, procitnou. Ujmou se jich andělé a zavlaží jimi to nejdůležitější místo - lidské srdce.
   Stejné je to i s polibkem. Když s tebou šaman pracuje a políbí tě, dělá to proto, aby v tobě ožilo  všechno, co ti předal. Kdysi to lidé věděli, nejen v Gronsku, ale všude na světě. O dechu života se mluví téměř  ve všech náboženstvích. Je to jednoduché gesto, pouhé vydechnutí, ale dokáže velké věci

.Knihou autor vyzývá lidstvo následnými slovy:

"Probuď své  vědomí a udělej něco, co pro tebe bude důležité. Udělej to srdcem,  ale hlavně to udělej! Odhodláš-li se k tomu, rozvineš svou krásu. Budeš kráčet po  Zemi silný, vzpřímený a krásný, Jsi k tomu předurčen - teď a navěky." -  Angaangaq 

- další myšlenky autora najdete na tomto webu v příběhu O pírkách v sekci  Povídky a příběhy  z knih a  z internetu
Labuti pirka