Labyrint pohybu Labyrint pohybu

Labyrint pohybu

 Červenková Renata, Kolář Pavel

Kniha byla vydána roku 2018 v nakladatelství Vyšehrad a jejím autorem je
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.j uznávaný český lékař se zaměřením na fyzioterapii

. Byl členem lékařského konzilia, které pečovalo o zdraví prezidenta Václava Havla, a rovněž spolupracuje s vrcholovými českými sportovci. V této knize v rozhovoru s novinářkou Renátou Červenkovou shrnuje svoje mnohaleté zkušenosti a předává užitečné rady laické veřejnosti. Mluví všeobecně o pohybu, o tom, že ho máme málo a nebo ho děláme špatně. Hledá souvislosti se současným způsobem života a nemocemi pohybového ústrojí, otevřeně hovoří o škodlivosti stresu, nadměrné psychické zátěže či dokonce o špatném vlivu nespokojeného zaměstnání a neurovnaných soukromých vztahů

. Vyzdvihuje důležitost znalosti pacientova psychického stavu k tomu, aby mohl být úspěšně léčen na nemoci s fyzickými příčinami. Hovoří o efektu "nocebo", při kterém se děje to, že pokud lidé očekávají, že se jejich stav zhorší, skutečně se to vlivem tohoto psychického nastavení stane. A v neposlední řadě zdůrazňuje potřebu zdravého rozumu, střízlivého přístupu a dobré nálady. Od roku 1998 je stálým členem prezidentských lékařských konzilí. V roce 2003 mu Václav Havel udělil osobní medaili prezidenta republiky za zásluhy o stát, a v roce 2007 obdržel státní vyznamenání od Václava Klause a v roce 2012 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy, zabývá se především pohybovou patologií dětí..  


Labuti pirka