Svatá Terezie od Ježíše Svatá Terezie

Svatá Terezie od Ježíše

Život

Knihu vydalo nakladatelství Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří  v roce 2006, 2.vydání

Svatá Terezie od Ježíše, též zvaná Terezie z Ávily, křestním jménem Teresa de Cepeda y Ahumada byla španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu - bosé karmelitánky. Její svátek se slaví 15. října. Papež Pavel VI. ji 29. září 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve (dnes jsou už tři).

Terezie byla dcerou rodičů obrácených ze židovství, rytíře Alonso Sáncheze de Cepeda a Beatriz d'Ávila y Ahumada . Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých. Roku 1534 tajně odchází z domova a vstupuje do karmelitánského kláštera Vtělení v Ávile.

V klášteře však začala trpět nemocí. Záhy začala zakoušet duchovní vytržení, ovlivněna též knihou Abecedario espiritual, která po vzoru středověkých mystických spisů vybízela k vnitřní modlitbě a kontemplaci Je matka  
 reformovaného Karmelu. Ve 20 letech vstoupila do karmelitánského řádu. Po svém obrácení (1554) založila první reformovaný Karmel sv. Josefa v Avile (24. srpna 1562). V letech 1567-1582 založila dalších 16 ženských a 2 mužské kláštery. Za svou nauku o modlitbě a duchovním rozvoji, předanou v jejích spisech, je nazývána „matkou duchovních osob“. Za svatou byla prohlášena roku 1622 a v roce 1970 byla jako první žena prohlášena učitelkou církve. 

Modlitbu přirovnává  k boží zálivce, kniha je naplněna pokorou a láskou k Bohu. Jeji duchovní život byl doprovázen mnohým božími zjevením včetně pokušení ďábla , ale zpověď a čistota její duše překonala všechny její životní a duchovní překážky,.

V jejím klášteře bosých karmelitánek byla  přísná náboženská výchova a po založení ženského kláštera se   setkává se svatým Janem v  1568 a  zakládá rovněž mužské kláštery.  Její  tvorba  ovlivnila písňovou tvorbu českého skladatele  Adama Michnu z Otradovic. 

Tato životopisná kniha a vyznání k vztahu k Bohu a jeho milostem   končí  v roce  1565, v době před zakládáním klášterů a žila ještě 17 let,  Datum svého úmrtí znala 8 let a v této době se opět vrátila do svého prvního kláštera v Avile  O jejích posledních dne se zmiňuje její přítelkyně z kláštera, v době jejího úmrtí, z jejího těla - těla světice vyletěla holubice, zazelenal se již uschlý strom a nad střechou kláštera zazářilo zvláštní světlo.Labuti pirka