Boží koníček Boží koníček

Boží koníček

Bruno Ferraro


Kdysi dávno se jedna bohatá a vznešená Římanka zeptala rabína Jossiho ben  Chalafty: „Co dělá Bůh celý den?“ Rabín jí odpověděl: „Dává dohromady manželské páry. Vybírá, kdo si má koho vzít.  Tento muž onu ženu, tato žena onoho muže a tak dál.“

„Na tom není nic zvláštního.“  mínila paní, „ta umím také. Za jeden den dám  dohromady třeba tisíc párů.“ Rabín na to nic neřekl. Když se paní vrátila do svých paláců, předvolala si tisíc otroků a tisíc otrokyň  a provdala je a oženila navzájem. Přikázala: „Ten si vezme tamtu a tamta si vezme tohohle.“ V noci se skoro všechny manželské páry pohádaly a popraly. Hned ráno se vydaly  za svou paní. Jeden otrok měl rozbitou hlavu, jedna otrokyně zase na oku „monokl“, další otrok  měl oteklý nos…

 Paní si zavolala rabína Jossiho. Pověděla mu, co si stalo, a prohlásila. „Měl  jsi pravdu. Vidím, že muže s ženami může dávat dohromady jedině Bůh.

 Vtom se ozval hlas z nebe: „Ono to není snadné ani pro mne.“

z knihy Bruno Ferraro " Další příběhy pro potěchu duše"Labuti pirka