Poslání Poslání

Poslání

Bruno FERRARO

      Po dlouhé době společného života v rozjímání a studiu se měli tři mnichovi žáci
 vydat do světa za svým povoláním.  Za deset let přijeli svého učitele navštívit.
 Stařičký mnich jim řekl, aby se posadili kolem něj, protože už nemohl chodit.
 Každý mu začal vyprávět, co prožil.


 „Já jsem napsal spoustu knih a prodal jsem miliony výtisků,“ prohlásil první se
 stopou pýchy v hlase.
 „Zahltil jsi svět papírem,“ odpověděl učitel.
 „Já jsem kázal na tisíci místech.“
 „Ty jsi zahltil svět slovy,“ řekl na to učitel.
 Pak promluvil třetí: „Přinesl jsem ti polštář, aby sis na něj mohl položit  bolavé nohy,“ řekl.


       Učitel se usmál: „Ty jsi našel Boha.“


z knihy Další příběhy pro potěchu duše - FerraroLabuti pirka