Recept na krásu Recept na krásu

Recept na krásu


Bruno Ferrero


    V jedné orientální zemi kdysi žily dvě krásné sestry.


     První z nich se vdala za sultána a druhá za kupce. Ale jak  šel čas, králova
žena byla čím dál hubenější, unavenější a smutnější. Její sestra žila se svým mužem kupcem vedle sultánova paláce a den ze dne krásněla.


Sultán si zavolal kupce do paláce. „Jak to děláš?“ zeptal se ho.


„To je jednoduché – krmím svou ženu jazykem.“


    Sultán tedy přikázal připravit pro svou ženu kila skopových a velbloudích jazyků, dokonce i kanárčích jazýčků. Ale nic se nedělo. Žena byla stále vyschlejší a zasmušilejší. Sultán se rozčílil a rozhodl se, že obě sestry vymění. Svou ženu poslal kupci a za manželku si vzal její sestru.

Kupcova žena však jako královna v paláci záhy odkvetla. Zatímco její sestra v kupcově domě zanedlouho znovu získala bývalou krásu a jiskřivost.


    Jaké v tom bylo tajemství? Kupec si se svou ženou každý večer povídal, vyprávěli
si příběhy a společně si zpívali. 

z knihy Další příběhy pro potěchu duše“
Bruno FerreroLabuti pirka