Slovo Slovo

Slovo

Brunno Ferrero
 

Jeden ministr se posadil na okraj fontány, a protože nedával pozor, spadl
dovnitř. Hned přiběhlo několik kolemjdoucích a natahovalo k němu ruku, že
ministra vytáhnou.


Volali na něj: „Dejte mi ruku.“


Ale politik o tom nechtěl ani slyšet a nikomu ruku nepodal.


Šel kolem člověk, který se podivil takovému shonu a zeptal se, co se děje. Když
se to dozvěděl, přiblížil se k fontáně a promluvil: „Přátelé, náš ministr už od
malička zná jenom slovo vzít a neví, co je to dát.“ A natáhl ruku k vodě.


„Dobrý den, pane ministře. Vezměte mou ruku do své.“


Ministr se jí hned chopil a byl vytažen ze studně ven.


Další příběhy pro potěchu duše“ Bruno Ferrero
 Labuti pirka