Komár Komár

Komár


Džaláleddín Rúmí

Podobáš se komáru, který  si o sobě myslí, že je důležitý. Když uvidí kousek slámy plavat v kaluži  oslovy moče, zvedne hlavu a řekne si: " Je to již dlouho, co sním o moři, na kterém se kolébá moje loď. A hle , tu jsou!"

    Ta louže mu připadá hluboká a bez hranic, protože svůj svět měří pohledem svých očí a jeho oči viděly jen taková moře.

    Náhle vítr lehce pohne kouskem té slámy a náš komár vykřikne: "Jak skvělý jsem kapitán!"

   Pokud by ten komár znal své hranice  a svoji velikost, byl by podobný sokolovi. Ale komáři nemají pohled sokola.

z knihy Džaláddin Rúmí 159 súfijských povídekLabuti pirka