Historie a funkce facebooku Historie a funkce facebooku

Historie a funkce facebooku

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí 1,5 miliardy aktivních uživatelů (únor 2015 je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do osmdesáti čtyř jazyků.
 Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které se rozdávají prvákům na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží k bližšímu seznámení studentů mezi sebou.V roce 2010 vznikl americký film The Social Network, který pojednává o počátcích Facebooku.


Facebook byl založen Markem Zuckerbergem, bývalým studentem Harvardovy univerzity. Původně byl tento systém omezen jenom pro studenty Harvardovy univerzity, pod doménou thefacebook.com. Během dvou měsíců byl rozšířen na některé další, které patří do tzv. Ivy League, a již do konce roku byly připojeny další univerzity. Nakonec byl přístup otevřen pro všechny uživatele s univerzitní e-mailovou adresou (.edu, ac.uk, ...) nebo pro některé zahraniční schválené univerzity, v Česku k prvním otevřeným vysokým školám patřila Masarykova univerzita. Od 27. února 2006 se začaly do systému připojovat některé nadnárodní obchodní společnosti. Od 11. srpna 2006 se může dle licence používání připojit kdokoli starší 13 let. Uživatelé se v systému mohou připojovat k různým skupinám uživatelů, kteří působí například v rámci jedné školy, firmy nebo geografické lokace.


Začátkem prosince 2007 se stal Facebook se svými 57 milióny aktivními členy stránkou s největším počtem uživatelů mezi studentskými weby. Od září 2006 do září 2007 se Facebook dostal z 60. na 7. pozici mezi nejnavštěvovanějšími stránkami světa. V USA je Facebook jedničkou pro on-line sdílení fotografií s více než 60 milióny nahraných fotografií týdně.] Společnost Facebook vydělává hlavně na reklamách na stránkách, které jsou přesně cíleny podle zájmů uživatele a jeho chování na stránkách samotného acebooku. Hodnota společnosti byla v roce 2006 odhadována na 100 miliónů USD[7] Podle serveru TechCrunch, mělo v roce 2005 na Facebooku profil 85 % studentů amerických univerzit, z nichž se 60 % přihlašovalo denně, 85 % alespoň týdně a 93 % alespoň jednou měsíčně V roce 2010 společnost získala v soutěži Křišťálová Lupa 1. místo v kategorii sociální sítě. Další ocenění získala za službu Facebook Chat (5. místo v kategorii komunikační technologie) a za mobilní verzi svých stránek (3. místo v kategorii mobilní služby). V roce 2014 koupil Facebook svého zřejmě největšího konkurenta v oblasti posílání zpráv, službu WhatsApp Facebook měl zájem i o službu Snapchat, ale ta se koupit nenechala.
Protože (nebo přestože) Facebook trvá na používání reálných jmen ve své síti, v roce 2014 se v New York Times objevila informace, že Facebook připravuje novou aplikaci, ve které by uživatelé svá skutečná jména používat nemuseli, není ale jasné, jestli se bude jednat o aplikaci propojenou s vlastním Facebookem
V oblasti reklamních služeb Facebook spustil službu Atlas, jejíž základ koupil od Microsoftu a která umožňuje zobrazovat cílenou reklamu i na mobilních zařízeních a dokáže párovat informace o uživatelích i bez využití cookies. Pro malé obchodníky spustil službu Local Awareness, která umožňuje nastavit vzdálenost od obchodu, ve které se budou zobrazovat reklamy na daný obchod, pokud se v této vzdálenosti bude uživatel mobilního zařízení nacházet a kromě vlastní reklamy bude možné nechat si i zobrazit si mapu cesty k tomuto obchodu


Po registraci v systému a odsouhlasení licence používání má uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil a může se připojovat k různým skupinám uživatelů a získávat nové kontakty. Pokud jiný uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, můžete vidět také jeho profil. Někteří uživatelé ovšem svoje profily pomocí nastavení práv uživatelů zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod stejnou skupinou nebo i celému internetu. Systém umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí zpráv, diskusních fór nebo diskusemi na uživatelských profilech (anglicky The Wall). Další funkce obstarávají externí i interní aplikace. Ty nejpoužívanější pocházejí přímo z dílen Facebooku. Facebook ale také poskytuje otevřené API, které může kdokoli využít a napsat si vlastní rozšiřující aplikaci. Hlavní síla Facebooku je v propojenosti jednotlivých komponent, většina textu může sloužit jako hypertextové odkazy k dalšímu obsahu.


Téměř jakýkoliv publikovaný obsah lze hodnotit označením Líbí se mi. Po nějakou dobu se diskutovalo i o zavedení opačného tlačítka Nelíbí se mi, u kterého se zdálo, že bude opravdu uskutečněno, ale nakonec bylo místo tohoto tlačítka uvedeno šest nových tlačítek s různými emocemi, které jsou od 9. října 2015 v testovacím provozu na irském a španělském Facebooku
 Facebook, umožňuje sdílet fotografie na sociální síti Facebook. Upload fotografií je řešen přes javový applet, statickou stránku s formulářem nebo pomocí externích aplikací. Jedna galerie fotografií může mít prozatím maximálně 200 fotografií, ale počet galerií na jednoho uživatele k březnu 2010 není omezen. Na fotografiích můžete jednoduše označovat své přátele, kteří pak dostanou oznámení, že se na dané fotce nacházejí.
V roce 2015 Facebook připravoval software DeepFace, který dokáže na fotografiích správně rozpoznat tvář konkrétního člověka v 97,35 % případů (lidský mozek správně tvář rozpozná v 98 % případů) a i když Yann LeCun vysvětlil, že systém má být nasazen kvůli tomu, aby uživatel Facebooku byl informován o tom, že někdo na Facebook uložil fotografii s ním, a mohl se rozhodnout, zda ji chce smazat, současně ale Facebook bude mít informace o tom, kde se dotyčný pohyboval, pokud ho někdo vyfotí náhodou
.
Každý uživatel má v profilu The Wall, na kterou mu ostatní uživatelé mohou psát vzkazy a zobrazují se zde v podstatě všechny děje v sociální síti Facebook. Na Wall se dá vkládat i další multimediální obsah. Od března 2012 je forma ZEĎ postupně všem uživatelům změněná na styl Timeline. Tento styl lépe zobrazuje vaší historii a důležité okamžiky.
Uživatelé si mezi sebou mohou posílat virtuální dárky, které představují vektorové obrázky. Jeden dárek stojí 1$.
Bazar slouží k vkládání inzerátů, výměně a prodeji různých věcí. Tato služba je mezi uživateli velmi rozšířená.
Některý uživatel chce čas od času pošťouchnout a navázat kontakt nebo touto metodou jen tak upozornit své přátele. ,,Šťouchnout" je mezi uživateli velmi oblíbená funkce, i když její princip je jednoduchý - jen oznamuje, že do vás váš přítel šťouchl a vy na to můžete reagovat. "Šťouchnutí" se interpretuje různě, především jako snaha o upoutání pozornosti, jeho další varianta je výzva k pohlavnímu styku. Existuje spousta podobných aplikací jako např. X Me dovolující libovolnou akci jako "Obejmutí" (Hug), "Polibek" (Kiss) nebo "Zlechtání" (Tickle). Další podobné aplikace dovolují uživatelům si mezi sebou posílat různé předměty jako různé druhy alkoholu (Booze Mail), rybičky v akváriu (My Aquarium) nebo třeba různé druhy mimozemšťanů (My Solar System).


Statusový řádek umožňuje uživateli vystavovat tzv. statusy, což jsou krátké texty vyjadřující zpravidla nálady, názory nebo stav uživatele, popřípadě jeho oblíbené vtipy, odkazy či hlášky.


Záměrem facebooku bylo poskytnout vlastní elektronickou poštu na doméně @facebook.com. Jelikož tato aktivita nevyšla, je doporučeno jako prevence před možným spamem (e-mailovou adresu lze snadno odhadnout) službu Používat Facebook e-mail deaktivovat.

Problémy Facebooku vyplývají z koncentrace citlivých osobních dat a spousty aplikací, které k nim mají přístup. Aplikace může napsat kdokoli a poté data použít ke svým účelům. Facebook byl zakázán v některých pracovištích a školách pro sdílení nevhodného obsahu. Facebook je blokován například v Sýrii údajně z důvodu pomlouvání vládních autorit přes Facebook.[ Facebook také nechtěně umožnil pomocí aplikace Beacon ostatním přátelům zjistit, co daný uživatel nakupuje na internetu. Julian Assange tvrdí, že Facebook a Google mají tajné projekty na sledování. Navíc jen podle lajků lze statisticky s vysokou pravděpodobností určit pohlaví, náboženské vyznání, rasu, atp.


Samotné podmínky užití Facebooku velmi zasahují do práv a soukromí uživatelů, neboť obsahují oprávnění na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který uživatel zveřejní na Facebooku nebo v návaznosti na něj, souhlas s přenesením a zpracováním osobních údajů uživatele ve Spojených státech amerických, povolení použít jméno uživatele a profilové fotografie ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem a souhlas s případným odškodněním Facebooku za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení) pokud vůči Facebooku vznese žalobu sousející s kroky dotyčného uživatele.
[
Kanadská komise pro ochranu soukromí zjistila, že Facebook porušuje kanadské zákony o shromažďování osobních údajů, které si provozovatel ponechává i poté, co se uživatelé ze sítě odhlásí. Komise dala v červenci 2009 provozovatelům měsíční lhůtu na přijetí opatření ke změnám


Facebook je možné, stejně jako jiné sociální sítě, využít marketingově, a to zejména pro virální marketing.
Některé firmy nakupují fanoušky, aby vzbudila dojem většího zájmu vzhledem ke konkurenci, což má ale za následek, že nové příspěvky se zobrazí méně fanouškům firmy, kteří mají o odebírání novinek opravdu zájem. Situace se zhoršila v prosinci 2013, kdy viditelnost příspěvků byla snížena na 4 % fanoušků a v únoru 2014 dále snížena na 2 % a pokud firmy nezaplatí, měla by jim být viditelnost příspěvků snížena až na nulu.

Lidé mohou získat psychickou závislost. Dále může užívání prohlubovat reálnou osamělost Pokud se někdo rozhodne z Facebooku odejít, mohou u něho vzniknout abstinenční příznaky a nepochopení okolí, proč dotyčný nechce Facebook používat.
Facebook bývá také často kritizován pro nedostatečnou ochranu soukromí, které dle kritiků otevírá dveře kyberšikaně.¨


 Facebook je kritizován za to, že sleduje chování na internetu nejen registrovaných uživatelů, ale i neregistrovaných, sám Facebook sledování neregistrovaných uživatelů přiznává. Kvůli sledování uživatelů včetně těch neregistrovaných byla na Facebook podána žaloba. Sledování ne-uživatelů Facebooku bylo podle jeho vlastního prohlášení Facebooku způsobeno chybou a navíc je podle Facebooku šmírovací cookie zásadní bezpečnostní nástroj Protože otázka sledování uživatelů na Facebooku neregistrovaných byla otevřena už po druhé a zřejmě je pro Facebook výhodná, očekává se, že podobná chyba se vloudí do kódu Facebooku znovu.


Uživatel přihlášený k Facebooku je sledován pomocí cookie na všech stránkách, na kterých jsou umístěny jeho aktivní prvky, pokud se uživatel odhlásí a cookie si smaže, může ji Facebook snadno obnovit. Uživatelé, kteří nejsou registrovaní na Facebooku, dostanou cookie přidělenou také, včetně těch uživatelů, kteří vyjádří zájem o nesledování.

zpracováno dle Wikipedie z internetáuLabuti pirka