Stručná historie I-ting Stručná historie

Stručná historie I-ting


    Stejně jako mnoho jiných starobylých knih , ani  I-ťing neboli Kniha proměn není  produktem jednoho člověka . Dva symboly, které jsou v hexametru použity , přerušovaná  a nepřerušovaná čára , jsou staré jako lidstvo samo.  Dlouho byly připisovány mytické postavě Fu-Si, jenž byl údajně prvním  čínským císařem. Jím vytvořených osm triagramů , ztělesnující  poloviny hexametrů , bylo údajně nalezeno  na krunýři posvátné želvy. Dvě rané knihy proměn se k věštění používaly v době dynastie Sia (2205 až 1766 př. n. l) a dynastie Šang  (1766-1150 př.n.l) Význam věšteckých rituálů v období dynastie Šang byla ohromující., Věštba byla ústředním bodem veřejného i soukromého života.Pronikala všemi oblastmi civilizace. První doložený stát světa Čína spočívala na základě zvaném I-ting. Na každém kroku bylko možno potkat věštce, které na malých stolcích rozprostírali své řebříčkové stonky. Kniha proměn (i-ting) nesměla chybět v žádném bohatším paláci nebo lepším domě.
 
   Dnešní  podoba 64 hexametrů byla pravděpodobně sestavena králem  Wen (zemřel asi 1150 před naším letopočtem) Byl to rovněž on, kdo  začal přidávat vysvětlivky. Pokračoval v tom i jeho syn, vévoda z Čou. Ten založil věštírnu, která se používala v době dynastie Čou (1150-249 př. n.l) Zdá se, že to byla forma, s níž se seznámil Konfucius a již také studoval a rovněž se předpokládá, že napsal k němu několik komentářů.


    V průběhu příštích století byl text mnohokrát doplněn, ale z dodatku se zachovala pouze část. Později  byl I-ting zatlačen do pozadí magií a doktrínou jin-jang. Teprve učenec jménem Wang Pi (226-249n.l  )  I-ting zachránil před pozdějšími interpelacemi a obhajoval ho v tom smyslu, že by měl být chápán jako pramenb moudrosti, nikoliv jen jako prostředek k věštění budoucnosti, ale aby se stal jakýmsi návodem umění vládnout . Současný text  odpovídá vydání z počátku 18.století. I když jsou v dostupných dílech I-tingu vzhledem k jejich velkému počtu určité rozdíly, základní struktura  je stejná a lze pracovat s každým seriozním překladem I-tingu, který zájemci vyhovuje. 


    V našem století se na Východě tato věštba těšila stejného uznání jako dříve. Během druhé světové války k nejednomu  vojenskému rozhodnutí  došlo na radu hexametru. Kniha proměn byla dlouho považována za standartní dílo vojenské taktiky a patřila k povinné četbě státních důstojníků všech asijských armád. Dodnes se I-ting používá při přijímání závažných rozhodnutí  rovněž ve velkých asijských kongresech a bankách.

      Pro svou nesmírně prostou výstavbu, snadný věštecký přístup se I-ting  řadí mimo oblast klasické psychologie. Pracuje - slovy matematika - binárně jako počítač, moudře jako filozof a neúprosně jako přírodní zákony.


V případě Knihy proměn nelze zcela mluvit o věštění. Díky tomu, že kniha nabízí 64 základních situací (doplněných o velkou řadu variací), je určená spíše k řešení otázek a situací na základě rozumné a etické rozvahy. Kniha totiž umožňuje promítnout situaci do budoucnosti, aby tak tazatel mohl měnit své činy odpovídajícím způsobem. Fakticky vzato jde hlavně o to, že konzultace s Knihou proměn umožňuje snazší rozklíčovaní mnohdy složitých situací, v kterých se jedinec nachází, do přehlednějšího vzorce, který pak usnadňuje rozhodování.
Kniha proměn předpokládá rozhovor, který začíná otázkou, ale nekončí odpovědí, spíše podněcuje k otevřenému uvažování. Kniha nepředkládá budoucnost, pouze pomáhá rozklíčovat situace a usnadnit rozhodování.

     Kvůli jednoduché technice věštění  - házení mincí, kreslení čar a jejich vyhodnocování  nesmíme zapomínat co je při rozmluvě s Knihou proměn primární.

     Je důležité uvolnění, přesná definice problému nebo předmětu a jasná formulace otázky, nejlépe tak aby se dalo odpovědět ANO nebo NE. Otázku bychom měli klást osobně jako živé osobě . Při házení mincí se na ni musíme plně soustředit a není důležité zda ji budeme říkat v duchu, polohlasem nebo nahlas.

Jak věštíme?

1. připravíme si papír a tužku

2. najdeme tři mince stejné hodnoty, číselná hodnota  lícové strany je 3, číselná hodnota rubové strany je 2

3. rozhodíme mince současně a pozorujeme jak dopadnou a sečteme jejich hodnotu - tato číslice udává hodnotu první čáry hexametru. Čáry zapisujeme zezdola nahoru

- máme-li celkem číslo 7 - dva ruby a jeden líc získáme pevnou čáru jang

- máme-li číslo8 - dva líce a jeden rub získáme pevnou čáru jin

- máme-li číslo 6 - tři ruby dostáváme proměnou čáru jin

- máme-li číslo 9 - tři líce dostáváme proměnou čáru jang

4. provedeme opakovaně 6 vrhů a získáme 6 čar hexametru

5. potom použijeme tabulku hexametrů a stanovíme číslo a název hexametru

6. nakonec si přečteme jeho význam  v tabulce a snažíme se ho správně vyložit - důležité trigmar najdeme v horní vodorovné soustavě a horní je ve svislé na levé straně 

7. pokud jsme získali jednu nebo více proměnných čar je důležité se, který se s významem, který s tím souvisí.

   Mezi  6 čarami, které tvoří hexagram jsou některé nazývány pevnými, nemění se, jiným se říká proměnné.Nejdříve najdeme v Knize proměn hexagram, jako by byly všechny čáry normální , a potom proměnné čáry převedeme do protikladů a čteme vysvětlení dalšího hexagramu,

    Tímto způsobem najdeme řadu symbolicky vyjádřených stavů , které mohou vzájemně prostupovat  pouze proměnnými liniemi.
 
Čerpáno a více v knize Kapesní I-ting Richter Johan a Wikipedii na internetu
 
.
  Labuti pirka