Hra puzzle Hra puzzle

Hra puzzle

Basak Aray 

      Puzzle je hra, která se skládá z dílků obrazu, který je rozstříhán do mnoha nepravidelných a na sebe navazujících kousků. Hráč skládá tyto kousky, aby vytvořil obraz. Puzzle může být vyrobeno ze dřeva nebo papíru. Jeho vynálezcem byl John Spilsboury, kartograf a rytec. Roku  1767 Spilsbury vytvořil své první puzzle. Jako obrázek byla použita mapa, cílem tohoto puzzle bylo pomoci chlapcům při učení zeměpisu.


       V současnosti největší část hry puzzle se vyrábí  v továrnách, ale některé firmy jako Michéle Wilson, nebo Wenthworth se specializují na ruční  výrobu puzzle. Jiní výrobci stříhají dílky v různých, často unikátních  formách, například podle obrysů obrázku , aby ztížili řešení. Známé hlavní dílo francouzského autora Georgese Perece La Vie, Mode d’Emploi  - Život, příručka pro uživatele vypravuje o smyšleném tvůrci puzzle Gaspardovi Wincklerovi.


       Kanadská asociace pro Alzheimerovu nemoc tvrdí, že sestavování puzzle je dobrou metodou při předcházení onemocnění. I učení cizímu jazyku je prevence tohoto onemocnění.


    Takže, zlepšujte svoje učení cizím jazykům, skládejte puzzle a zůstanete zdraví i ve stáří.


z časopisu Turecká hvězda - Basak Aray Labuti pirka